Title: Pracovní činnosti a dítě se speciálními vzdělávacími potřebami na primární škole
Other Titles: Work activities and children with special educational needs in primary school
Authors: Vacíková, Iveta
Honzíková, Jarmila
Citation: Inovace a technologie ve vzdělávání: časopis o nových metodách a inovacích v technickém a přírodovědném vzdělávání. 2021, č. 1, s. 4-9.
Issue Date: 2021
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta pedagogická
Document type: článek
article
URI: http://olympiadatechniky.cz/wp-content/uploads/2021/10/journal-itev-2021-1.pdf
http://hdl.handle.net/11025/46230
ISSN: 2571-2519
Keywords: základní škola speciální;pracovní výchova;mentálních postižen
Keywords in different language: special primary school;crafts and working activities;mental disabilities
Abstract: Článek je zaměřen na vzdělávání dětí mladšího školního věku v základních školách speciálních. Jednou z nejdůležitějších oblastí vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami je pracovní výchova. V článku je uvedena i stručná charakteristika jednotlivých mentálních postižení ve vztahu ke stupni rozvoje psychomotorických dovedností a sebeobslužnosti.
Abstract in different language: The article is focused on the education of children of younger school age in special primary schools. One of the most important areas of education for pupils with special educational needs are crafts and working activities. The article also provides a brief description of individual mental disabilities in relation to the degree of development of psychomotor skills and self-service.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:Články / Articles (KMT)
Číslo 1 (2021)
Číslo 1 (2021)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
journal-itev-2021-1-4-9.pdfPlný text269,78 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/46230

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.