Title: Průchodnost hranice jako fenomén ovlivňující identitu obyvatel v pohraniční oblasti se zaměřením na Domažlicko - srovnání odbobí před rokem 1989 a po něm
Other Titles: Throughput border as a phenomenon affecting the identity of population in the border area, focusing on Domažlicko - comparison of the periods before 1989 and after
Authors: Almer, David
Advisor: Preis, Jiří
Referee: Dokoupil, Jaroslav
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4636
Keywords: hranice;pohraničí;identita;okres Domažlice
Keywords in different language: border;borderland;identity;district of Domažlice
Abstract: Diplomová práce se zaobírá vlivem hranice na identitu obyvatel. Byly stanoveny 3 cíle - popis změn hranice v souvislosti se změnani v roce 1989, vstupu do EU v roce 2004 a vstupu do Schengenského prostoru v roce 2007. Prozkoumat vliv změn hranice na identitu obyvatel. Závěry přispět do problematiky hranice. Všechny cíle byly splněny. Práce obsahuje dvě části, teoretickou a výzkumnou, která ověřila teoretická východiska.
Abstract in different language: This thesis concerns the influence of boundaries on the identity of residents. Three objectives were set - describe the nature of change in relation to boundary changes in 1989, joining the EU in 2004 and joining the Schengen area in 2007. Explore the influence of boundary changes on the identity of the population. Contribute their findings to the problems of the border. All targets were met. The work consists of two parts, theoretical and research understanding of the problem, which verified the conclusions made based on the study of literature.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KAP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DavidAlmerDP.pdfPlný text práce1,09 MBAdobe PDFView/Open
ALMER_vedouci_prace.docxPosudek vedoucího práce44,35 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Almer_op.docPosudek oponenta práce58,5 kBMicrosoft WordView/Open
Almer.pdfPrůběh obhajoby práce291,22 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4636

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.