Název: Rozvojový potenciál vybraného česko-bavorského přeshraničního regionu
Další názvy: Divelopment potential of selected Czech-Bavarian border region
Autoři: Kovandová, Hana
Vedoucí práce/školitel: Dokoupil, Jaroslav
Oponent: Cabada, Ladislav
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4642
Klíčová slova: rozvojový potenciál;region;Královský hvozd;regionální rozvoj;železná opona
Klíčová slova v dalším jazyce: regional development;Royal forest;region;iron curtain;development potential
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá regionálním rozvojem Královského hvozdu. Region je charakterizován z hlediska historického, fyzickogeografického a socio-ekonomického. Na analýzy navazuje zhodnocení potenciálu regionu, který směřuje k návrhu rozvojového projektu.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis deals with the regional development of the Royal Forest. The region is characterized in terms of historical, fyzickogeografického and socio-economically. The analysis builds appreciation potential of the region, which seeks to design a development project.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KAP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Rozvojovy potencial vybraneho preshranicniho cesko-bavorskeho regionu.pdfPlný text práce2,47 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kovandova_ved.doc.docxPosudek vedoucího práce43,76 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
Kovandova_DP_ZSV-GEO_opo.docxPosudek oponenta práce40,15 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
Kovandova.pdfPrůběh obhajoby práce207,98 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4642

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.