Title: Investiční studie: koupě bytu za účelem pronájmu
Other Titles: Investment study: purchase of an apartment for rent
Authors: Hajšmanová, Anna
Advisor: Marek Patrice, Ing. Ph.D.
Referee: Ťoupal Tomáš, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2021
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/46423
Keywords: analýza investice;čistá současná hodnota;koupě bytu;pronájem bytu;rizikovost;vnitřní míra výnosnosti;výnosnost
Keywords in different language: internal rate of return;investment analysis;net present value;profitability;purchase of an apartment;rent of an apartment;risk
Abstract: Tato bakalářská práce analyzuje investici do koupě bytu za účelem pronájmu. Hlavním cílem této práce je posoudit investici z hlediska výnosnosti, rizikovosti a dalších faktorů. V práci je zohledněný také vývoj parametrů v budoucnosti. V práci jsou analyzovány tři varianty financování investice - první variantou je financování investice čistě z vlastních zdrojů investora. Dalšími dvěma variantami financování jsou kombinace vlastních zdrojů investora a hypotečního úvěru v různé výši. Efektivnost investice je vyhodnocována na základě NPV (čisté současné hodnoty) a IRR (vnitřní míry výnosnosti). Vliv některých klíčových parametrů je posuzován v citlivostní analýze.
Abstract in different language: This bachelor thesis analyses the investment in purchase of an apartment for rent. The main goal of this thesis is to assess the investment in terms of profitability, risk and other factors. The thesis also takes into account the development of parameters in the future. The thesis analyses three ways of financing the investment - purely from investor's own resources and two combinations of investor's own resources and a mortgage loan in different amounts. The efficiency of the investment is evaluated on the basis of NPV (net present value) and IRR (internal rate of return). The influence of some key parameters is assessed in the sensitivity analysis.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP-Hajsmanova.pdfPlný text práce1,72 MBAdobe PDFView/Open
PV_Hajsmanova.pdfPosudek vedoucího práce155,43 kBAdobe PDFView/Open
PO_Hajsmanova.pdfPosudek oponenta práce704,58 kBAdobe PDFView/Open
Prubeh_Hajsmanova.pdfPrůběh obhajoby práce215,04 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/46423

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.