Title: Diferenční rovnice v matematické ekonomii
Other Titles: Difference equations in mathematical economics
Authors: Svrčinová, Nikola
Advisor: Stehlík Petr, Doc. RNDr. Ph.D.
Referee: Marek Patrice, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2021
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/46425
Keywords: diferenční rovnice;úvěr;hypotéka;závislosti na parametrech;kalkulačka
Keywords in different language: difference equations;loan;mortgage;dependencies on parameters;calculator
Abstract: Cílem předložené práce je analýza vztahů mezi diferenčními rovnicemi a úvěrovým splácením. Konkrétně se nejdříve zabýváme odvozením rovnic pro splácení úvěrů a umořovacím plánem. Dále zkoumáme závislosti na jednotlivých parametrech a rozšiřujeme splácení úvěru o poplatky. Nakonec vytváříme kalkulačku pro výpočet výše splátek, roční procentní sazby nákladů a umořovacího plánu.
Abstract in different language: The goal of this thesis is to analyze relationships among difference equations and loan repayment. Specifically, we first consider the derivation of equations for loan repayment and the amortization plan. Next, we examine the dependencies on the various parameters and we extend loan repayment to include fees. Finally, we develop a calculator to compute amount of the repayments, the annual percentage rate and the amortization plan.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Svrcinova.pdfPlný text práce749,83 kBAdobe PDFView/Open
PV_Svrcinova.pdfPosudek vedoucího práce305,61 kBAdobe PDFView/Open
PO_Svrcinova.pdfPosudek oponenta práce237,39 kBAdobe PDFView/Open
Prubeh_Svrcinova.pdfPrůběh obhajoby práce199,56 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/46425

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.