Title: Nerovnosti ve středoškolské matematice
Other Titles: Inequalities in High School Mathematics
Authors: Fürbacherová, Jitka
Advisor: Holubová Gabriela, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Lávička Miroslav, Prof. RNDr. Ph.D.
Issue Date: 2021
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/46441
Keywords: matematické nerovnosti;středoškolská matematika;kurikulum;kurikulární dokumenty;trojúhelníková nerovnost;jensenova nerovnost;cauchyova-schwarzova nerovnost;ag nerovnost
Keywords in different language: mathematical inequalities;secondary education;curiculum;triangle inequality;jensen´s inequality;cauchy-schwarz inequality;inequalities between averages
Abstract: Práce poskytuje ucelený prehled nejznámejších matematických nerovností a jejich využití na strední škole. Text obsahuje rozbor príslušných kurikulárních dokumentu, prehled nejznámejších typu nerovností i s jejich dukazy a konkrétní príklady, se kterými se studenti stredních škol mohou setkat. Soucástí práce je také presah do vysokoškolské matematiky. V textu jsou zmíneny jednoduché typy nerovností jako je nezápornost druhé mocniny reálného císla a soucet císla a jeho prevrácené hodnoty, trojúhelníková nerovnost, Jensenova a Cauchyova-Schwarzova nerovnost i nerovnosti mezi prumery. Soucástí práce je také shrnutí soucasné situace a diskuze nad vhodností zaclenení tohoto tématu do stredoškolské matematiky.
Abstract in different language: The thesis provides a comprehensive overview of the most famous mathematical inequalities and their application in the secondary education. The text includes an analysis of relevant curriculum documents, an overview of the most well-known types of inequalities with their proofs and concrete examples of mathematical problems, which students may encounter. There is also an overlap with college mathematics. Elementary types of inequalities are mentioned, such as the nonnegativity of the square of a real number, the sum of a number and its reciprocal, the triangle inequality, the Jensen inequality, Cauchy-Schwarz inequality and inequalities between averages. The thesis also presents a summary of inclusion of these topics in secondary education and a discussion of its adequacy.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Furbacherova final.pdfPlný text práce30,28 MBAdobe PDFView/Open
PV_Furbacherova.pdfPosudek vedoucího práce381,69 kBAdobe PDFView/Open
PO_Furbacherova.pdfPosudek oponenta práce828,37 kBAdobe PDFView/Open
P_Furbacherova.pdfPrůběh obhajoby práce201,74 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/46441

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.