Title: Difúze v diskrétním prostředí
Other Titles: Diffusion in discrete structure
Authors: Štumpfová, Petra
Advisor: Volek Jonáš, RNDr. Ph.D.
Referee: Stehlík Petr, Doc. RNDr. Ph.D.
Issue Date: 2021
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/46442
Keywords: diferenciální rovnice;reakčně-difuzní rovnice;nelineární difuze;diskrétní prostředí;rovnice na grafech
Keywords in different language: differential equations;reaction-diffusion equations;nonlinear diffusion;discrete spatial structure;equations on graphs
Abstract: Budeme se zabývat dynamickými systémy v diskrétním prostředí, které budeme modelovat neorientovanými grafy. Jako výchozí bod uvedeme zákon zachování, z něhož podrobně odvodíme difuzní rovnici na daném grafu. Zanalyzujeme model, který je řízen lineárním zákonem na grafu o dvou a více vrcholech, jako příklady uvedeme rovnice na kružnici a cestě. V poslední části představíme model difuze dané vybraným nelineárním zákonem na grafu o dvou vrcholech. Kromě difuze mezi vrcholy postupně přidáme různé kombinace exponenciální a logistické vnitřní dynamiky v jednotlivých vrcholech. Zaměříme se především na kvalitativní vlastnosti zkoumaných systémů, a to především klidové stavy a jejich stabilitu.
Abstract in different language: We deal with dynamic systems in a discrete structure, which we model by undirected graphs. As a starting point, we present the conservation law, from which we deduce the diffusion equation on a given graph in detail. We analyze the model, which is operated by a linear law on a graph of two or more vertices, as examples we present equations on a~cycle and a path. In the last part, we present a model of diffusion operated by a selected nonlinear law on a graph with two vertices. In addition to the diffusion between the vertices, we gradually add various combinations of exponential and logistic internal dynamics in the individual vertices. We focus mainly on qualitative properties of the investigated systems, especially on equilibria and their stability.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DPStumpfovaFINAL.pdfPlný text práce1,1 MBAdobe PDFView/Open
PO_Stumpfova.pdfPosudek oponenta práce92,37 kBAdobe PDFView/Open
PV_Stumpfova.pdfPosudek vedoucího práce1,21 MBAdobe PDFView/Open
P_Stupfova.pdfPrůběh obhajoby práce210,67 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/46442

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.