Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKolingerová Ivana, Prof. Dr. Ing.
dc.contributor.authorUhrová, Kateřina
dc.contributor.refereeLávička Miroslav, Prof. RNDr. Ph.D.
dc.date.accepted2021-8-23
dc.date.accessioned2021-12-17T11:42:04Z-
dc.date.available2020-10-1
dc.date.available2021-12-17T11:42:04Z-
dc.date.issued2021
dc.date.submitted2021-7-28
dc.identifier86671
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/46443-
dc.description.abstractTato práce se zabývá zobecněnou symetrií geometrických dat. Je využito existující metody určování reflexní symetrie s využitím diferencovatelné míry. Cílem práce je vhodným nastavením parametrů a vah této metody nalézt zobecnění pro různé typy modelů, na nichž dosavadní metoda příliš nefunguje, nebo pro detekci lokální, přibližné symetrie, či nastavení různé významnosti vstupních bodů. Jsou navrženy a implementovány potřebné změny metody pro různé typy modelů. Pojem symetrie je také analyzován v souvislosti s matematickým vzděláváním a je vytvořen příslušný vzdělávací tematický celek.cs
dc.format64 s.
dc.language.isocs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plzni
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení
dc.subjectsymetriecs
dc.subjectmíra symetriecs
dc.subjectosová symetriecs
dc.subjectstředová symetriecs
dc.subjectrotační symetriecs
dc.titleZobecněná symetrie geometrických datcs
dc.title.alternativeGeneralized symmetry of geometric dataen
dc.typediplomová práce
dc.thesis.degree-nameMgr.
dc.thesis.degree-levelNavazující
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta aplikovaných věd
dc.thesis.degree-programMatematika
dc.description.resultObhájeno
dc.description.abstract-translatedThis thesis deals with generalized symmetry of~geometric data. The existing method of~determining reflective symmetry using a~differentiable measure of~symmetry is used. The aim of this thesis is to set the parameters and weights of this method to generalize for diferent types of models, on~which the existing method do not work very well, or to detect local, approximate symmetry, or to set different significance of entry points. Necessary method changes for various types of models are designed and implemented. The concept of symmetry is also analyzed in connection with mathematics education and relevant educational thematic unit is created.en
dc.subject.translatedsymmetryen
dc.subject.translatedmeasure of symmetryen
dc.subject.translatedaxial symmetryen
dc.subject.translatedcentral symmetryen
dc.subject.translatedrotate symmetryen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova_prace.pdfPlný text práce14,14 MBAdobe PDFView/Open
PV_Uhrova.pdfPosudek vedoucího práce428,44 kBAdobe PDFView/Open
PO_Uhrova.pdfPosudek oponenta práce1,49 MBAdobe PDFView/Open
P_Uhrova.pdfPrůběh obhajoby práce212,26 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/46443

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.