Title: Russkaya kuhnya v Chekhii, Cheshskaya kuhnya v Rossii. Ruská kuchyně v Čechách, česká kuchyně v Rusku.
Other Titles: Russian cuisine in Czech Republic, Czech cuisine in Russia.
Authors: Lubneva, Milina
Advisor: Němcová Bohuslava, Mgr. Ph.D.
Referee: Shestakova Anastasiya, Filolog
Issue Date: 2021
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/46490
Keywords: ruská kuchyně;česká kuchyně;tradiční kuchyně;národní kuchyně;jídlo;pití;česká republika;rusko;ingredience;vaření
Keywords in different language: russian cuisine;czech cuisine;traditional cuisine;national cuisine;dish;drink;czech republic;russia;ingredient;cooking
Abstract: Cílem této bakalářské práce bylo analyzovat ruskou a českou kuchyni a jejich modifikace v Rusku a České republice. Obě kuchyně byly popsány s důrazem na jejich vlastnosti a jedinečné prvky. Kuchyně byly podrobněji porovnány, aby byly identifikovány jejich podobnosti a rozdíly. Kromě toho bylo cílem této bakalářské práce provést výzkum prokazující jevy úpravy a změny v jednotlivých kuchyních a získat tak informace o stravovacích návycích Rusů a Čechů. Studie byla provedena prostřednictvím průzkumu, který poskytl informace o stravovacích návycích dvou národnosti. Původní formulář pro tento průzkum je uveden v příloze. Nedílnou součástí bakalářské práce je i glosář, který obsahuje názvy ingrediencí a přísad ruské kuchyně. Také glosář je obsažen v příloze bakalářské práce.
Abstract in different language: The aim of the given bachelor's thesis was to analyze Russian and Czech cuisine and their modifications in Russia and the Czech Republic. Both have been described with an emphasis on their features and unique elements. The cuisines were compared in more detail to identify their similarities and differences. In addition, the purpose of this bachelor's thesis was to conduct research proving the phenomena of cuisine modification. The study was conducted through a survey that provided information on the eating habits of Russians and Czechs. The original form for this survey is provided in the appendix. Likewise, a glossary was compiled, which indicates the names of terms and ingredients of traditional Russian and Czech cuisine. This register is an integral part of the bachelor's thesis and is linked in the appendix.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KGS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace - Russkaya kuhnya v Chekhii, Cheshskaya kuhnya v Rossii - Milina Lubneva.pdfPlný text práce2,15 MBAdobe PDFView/Open
Lubneva - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce209,5 kBAdobe PDFView/Open
Posudek_Milina Lubneva.docxPosudek oponenta práce19,17 kBMicrosoft Word XMLView/Open
CCF_000156.pdfPrůběh obhajoby práce291,06 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/46490

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.