Roč.11, č. 2 (2021) Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 14 of 14
Morávková, Naděžda
Prof. PhDr. Jan Kumpera, CSc. slaví životní jubileum

Východská, Helena
K šedesátinám doc. PaedDr. Naděždy Morávkové, Ph.D.

Hlôšková, Hana
Dudeková Kováčová, Gabriela: Človek vo vojne. Stratégie prežitia a sociálne dôsledky prvej svetovej vojny na Slovensku. Bratislava: VEDA, Historický ústav SAV, 2019, 326 str. ISBN 978-80-224-1786-0

Morávková, Naděžda
Karel Řeháček, Plzeňská radnice mezi válkami. Kdo byl kdo ve vedení města v letech 1918–1939, Plzeň 2021, 188 s.

Schwubová, Martina
Portelli Alessandro. Smrt Luigiho Trastulliho a jiné příběhy, Forma a význam v orální historii. Praha: Karolinum, 2020. ISBN 978-80-246-4550-6


Ukázky vítězných prací ze soutěže SOHI 2021

Šulc, Irina , Zavorotchenko, Igor
Eticko-právní, technické a metodologické aspekty orálně-historického výzkumu za pandemické doby na příkladu projektu „Čeští Rusové a křižovatky moderních a soudobých dějin: životopisná interview“

The research project was started on April 1, 2020 and is designed for 3 years. The focus on the Russian community arose from the certain lacuna that exists in the Czech common consciousness regarding the historical memory of the representatives of the given ...

Morávková, Naděžda
Křimické zelí, kulinární tradice a badatelský dějepis aneb Rodinná paměť a její využití ve výuce

The study presents the possibilities of using oral history research methods within the school teaching of history. This is a teaching project in which students find out in an interview with witnesses about the culinary heritage of the Pilsen region and the popula...

Štelmachovič Bumová, Ivica
Každodennosť v prostredí malého mesta. Roky 1945/1968–1989 v spomienkach najstaršej generácie

Východiskom výskumu sú rozprávania informátoriek, ktoré zažili koniec druhej svetovej vojny ako deti, alebo sa narodili počas vojny (či krátko po nej). Analýzy naratívov ukazujú, že ich hodnotenia prelomových historických udalostí, ktoré sa premietali aj do ich spoločenského&...

Hlôšková, Hana
Koncept spontánnej autobiografie – Inšpirácia orálnej histórie folkloristikou

Autobiografické naratívy a naratívne interview patria medzi tzv. egodokumenty, ako jeden z prameňov oral history. Metodológia oral history za ideálny model považuje tzv. naratívne interview. Príspevok charakterizuje výsledky folkloristiky na Slovensku k téme naratívnej interpretácie minulosti....

Palečková Tauberová, Martina
Poválečné osídlování Tachovska ve vzpomínkách 2 žen

This Article based on the memories of 2 women, it reconstructs the picture of the post‑war settlement of the Tachov region. The selected witnesses are represented by 2 groups, which were also covered by 2 different perspectives in the settlement process. She is&#...

Skálová, Štěpánka
Březen 1939 očima dětí

This article focuses on the perception of March 1939 by first‑hand child participants, whose accounts were obtained by oral history method. The research was primarily targeted at some of the most recurrent memories from the set period, the frequency of which, within&#...

Barešová, Marie
Katalogizace orálně-historických nahrávek na příkladu Sbírky zvukových záznamů Národního filmového archivu

Fritzová, Marie
Zase o kus dál...

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 14 of 14