Název: Mnichovská dohoda - historickoprávní vyvoj a důsledky
Další názvy: Munich agreement - historical and legal development and consequences
Autoři: Hrubý, Jakub
Vedoucí práce/školitel: Valentová, Vendulka
Oponent: Adamová, Karolina
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4666
Klíčová slova: mnichovská dohoda;Německo;Československo;Adolf Hitler;Edvard Beneš;Protektorát Čechy a Morava;Společenství národů;Versailleská konference;mezinárodní smlouvy;SdP;rok 1938;evropské mocnosti
Klíčová slova v dalším jazyce: munich agreement;Germany;Czechoslovakia;Adolf Hitler;Edvard Beneš;Protectorate Czech and Moravia;League of nations;Versailles conference;international contracts;SdP;year 1938;european powers
Abstrakt: Práce se zabývá v širším pohledu evropským vývojem po I. světové válce, který vedl k podepsání Mnichovské dohody a jejím pozdějším následkům. Zaměřuje se také na vývoj v Německu, Československu a jejich vzájemné vztahy, na oblast jejich vnitřní i vnější politiky a v neposlední řadě i na úlohu ostatních evropských mocností, jejichž postoje vedly k uzavření Mnichovské dohody v roce 1938.
Abstrakt v dalším jazyce: This work deals with a broader wiev of European development after World War I, which led to the signing of Munich agreement and its subsequent consequences. It also focuses on development in Germany and in Czechoslovakia a and their mutual relations, and to their area of internal and external politics and last but no least the role of other Euroepean powers, their attitudes led to the Munich agreement.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPD)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace Mnichovska dohoda - KPD.pdfPlný text práce907,58 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP - Hruby J..pdfPosudek vedoucího práce52,85 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
OP - Hruby J..pdfPosudek oponenta práce34,25 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Pr - Hruby J..pdfPrůběh obhajoby práce45,08 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4666

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.