Title: Mnichovská dohoda - historickoprávní vyvoj a důsledky
Other Titles: Munich agreement - historical and legal development and consequences
Authors: Hrubý, Jakub
Advisor: Valentová, Vendulka
Referee: Adamová, Karolina
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4666
Keywords: mnichovská dohoda;Německo;Československo;Adolf Hitler;Edvard Beneš;Protektorát Čechy a Morava;Společenství národů;Versailleská konference;mezinárodní smlouvy;SdP;rok 1938;evropské mocnosti
Keywords in different language: munich agreement;Germany;Czechoslovakia;Adolf Hitler;Edvard Beneš;Protectorate Czech and Moravia;League of nations;Versailles conference;international contracts;SdP;year 1938;european powers
Abstract: Práce se zabývá v širším pohledu evropským vývojem po I. světové válce, který vedl k podepsání Mnichovské dohody a jejím pozdějším následkům. Zaměřuje se také na vývoj v Německu, Československu a jejich vzájemné vztahy, na oblast jejich vnitřní i vnější politiky a v neposlední řadě i na úlohu ostatních evropských mocností, jejichž postoje vedly k uzavření Mnichovské dohody v roce 1938.
Abstract in different language: This work deals with a broader wiev of European development after World War I, which led to the signing of Munich agreement and its subsequent consequences. It also focuses on development in Germany and in Czechoslovakia a and their mutual relations, and to their area of internal and external politics and last but no least the role of other Euroepean powers, their attitudes led to the Munich agreement.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPD)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace Mnichovska dohoda - KPD.pdfPlný text práce907,58 kBAdobe PDFView/Open
BP - Hruby J..pdfPosudek vedoucího práce52,85 kBAdobe PDFView/Open
OP - Hruby J..pdfPosudek oponenta práce34,25 kBAdobe PDFView/Open
Pr - Hruby J..pdfPrůběh obhajoby práce45,08 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4666

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.