Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorValentová, Vendulka
dc.contributor.authorTégl, Patrik
dc.contributor.refereeAdamová, Karolina
dc.date.accepted2012-05-11
dc.date.accessioned2013-06-19T07:01:45Z
dc.date.available2011-03-29cs
dc.date.available2013-06-19T07:01:45Z
dc.date.issued2012
dc.date.submitted2012-03-30
dc.identifier44170
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/4671
dc.description.abstractPráce se zabývá vývojem práva v souvislosti s rozvojem středověkých měst, nositelů práva a jejich proměn v čase. Postavení mistrů popravčích v rámci práva, městské správy a také jejich společenského postavení. K demonstraci uvedeného jsou použity příklady z historie města Plzně a její městské správy.cs
dc.format64 s. (98 926 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectměstké právocs
dc.subjectmistři popravčícs
dc.subjectvývoj středověkých městcs
dc.subjectrychtářcs
dc.subjectkonšelécs
dc.subjecttorturacs
dc.subjectkapitální trestycs
dc.subjectpranýřcs
dc.subjectŠvábské zrcadlocs
dc.subjectSaské zrcadlocs
dc.subjectapelační instancecs
dc.titleMistři popravří jako součást městské správycs
dc.title.alternativeExecutioners - the part of city administration in Moddle Agesen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta právnickács
dc.description.departmentKatedra právních dějincs
dc.thesis.degree-programPrávní specializacecs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe work deals with the development rights in relation to the development of medieval towns, rights holders and their changes over time. The position of executioner in the law, the city administration as well as their social status. The demonstration that uses examples from the history of the city of Pilsen and the city administration.en
dc.subject.translatedcity righten
dc.subject.translatedexecutioneren
dc.subject.translateddevelopment of medieval townsen
dc.subject.translatedmayoren
dc.subject.translatedaldermenen
dc.subject.translatedtorturaen
dc.subject.translatedcapital punishmenten
dc.subject.translatedpilloryen
dc.subject.translatedSwabian mirroren
dc.subject.translatedSaxon mirroren
dc.subject.translatedappellate instanceen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPD)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bakalarska_prace_Patrik_Tegl.pdfPlný text práce556,96 kBAdobe PDFView/Open
BP - Tegl P..pdfPosudek vedoucího práce49,09 kBAdobe PDFView/Open
OP - Tegl P..pdfPosudek oponenta práce38,49 kBAdobe PDFView/Open
Pr - Tegl P..pdfPrůběh obhajoby práce44,62 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4671

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.