Title: Urny plné medu. Barbara von Wulffen a její literární stopy v Čechách.
Other Titles: Urnen voll Honig. Barbara von Wulffen and her literary traces in Bohemia.
Authors: Jirková, Aneta
Advisor: Heitz Gisela, M.A.
Referee: Kučera Petr, Doc. PaedDr. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/46853
Keywords: barbara von wulffen;obec svojšín;čechy;západní čechy;město stříbro;urny plné medu;literární dílo;šumavská literatura;zámek svojšín;dětství v čechách;čestný občan.
Keywords in different language: barbara von wulffen;the village of svojšín;bohemia;west bohemia;the city of stříbro;urnen voll honig;literary work;the literature of bohemian forest;the castle of svojšín;childhood in bohemia;the honest citizen
Abstract: Tato bakalářská práce pojednává o životě a díle německé autorky Barbary von Wulffen, která své dětství strávila na zámku v Západních Čechách. Cílem této práce je nalézt a posléze analyzovat její literární stopy v Čechách. Práce je rozčleněna na dvě hlavní části. První část se zabývá Barbařiným životem a dětstvím stráveným na zámku v obci Svojšín na Stříbrsku. Druhá část pojednává o literárním díle Barbary von Wulffen. Nedílnou součástí této práce je obsahová analýza její knihy o Čechách "Urny plné medu. Čechy výprava do ztraceného času." Za nejdůležitější část této je považováno interview s Barbarou von Wulffen, na základně kterého, byly její literární stopy analyzovány, a následně, v poslední kapitole této časti komentovány.
Abstract in different language: This bachelor thesis is about the life and the work of German Author Barbara von Wulffen, who spent childhood in castle in West Bohemia. The main topic of this thesis is finding and analysing of her literary traces in Bohemia. The thesis is divided into two parts. The first part focuses on Barbaras life and childhood in the castle in the village of Svojšín in Region Stříbro. The second part deals with the literary work Barbara von Wulffen. One of the main part of this thesis is an analyses of a contect of her book about Bohemia "Urnen voll Honig. Böhmen - Aufbruch in eine verlorene Zeit". The main part of this thesis is considered an interview with Barbara von Wulffen. On the basis of this interview were analysed her literary traces and than commented in the last chapter of this part.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KGS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace_Aneta Jirkova.pdfPlný text práce2,7 MBAdobe PDFView/Open
Jirkova vedouci GH.pdfPosudek vedoucího práce1,19 MBAdobe PDFView/Open
BP Jirkova opon posud Kuc 2018.odtPosudek oponenta práce28,97 kBOpenDocument TextView/Open
Jirkova.pdfPrůběh obhajoby práce618,77 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/46853

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.