Název: Aktivně naklápěcí podvozek tříkolového vozidla
Další názvy: Actively tilted three-wheel vehicle chassis
Autoři: Vlasák, Petr
Vedoucí práce/školitel: Čermák, Roman
Oponent: Souček, Miroslav
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4686
Klíčová slova: Tříkolová vozidla;naklápěcí zavěšení kol;aktuátory pro naklápěcí podvozky;MSC.ADAMS/VIEW;konstrukce v CAD;MKP;aktivní řízení naklápění podvozku
Klíčová slova v dalším jazyce: Three-wheel vehicle;tilting suspension;tilting actuators;MSC.ADAMS/VIEW;CAD;FEM;active tilt control
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá návrhem několika variant naklápěcího zavěšení pro tříkolový podvozek. Nejvhodnější varianta je dále rozpracována. Je provedena simulace chování tříkolového naklápěcího podvozku v prostředí softwaru MSC.ADAMS/VIEW, kde jsou vyhodnoceny potřebné parametry. Optimalizovaná geometrie zavěšení je následně použita pro konstrukční návrh tříkolového podvozku s pomocí CAD. Jsou provedeny pevnostní výpočty vybraných součástí pomocí metody konečných prvků. Dále je vybrán vhodný aktuátor pro zajištění naklápění a stručně navržena koncepce řízení aktivního naklápění podvozku.
Abstrakt v dalším jazyce: The diploma thesis deals with the design of tilting suspension for a three-wheel vehicle. The most suitable design is then analyzed in more details. MSC.ADAMS/VIEW is used for behaviour simulation of the tilting suspension and necessary parameters are evaluated. The optimal geometry of the tilting suspension is used for construction design of the three-wheel vehicle chassis by CAD system. Strength calculations are performed for particular parts by the help of Finite Element Method. A suitable actuator for tilting is chosen and the concept of active tilt control is designed.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KKS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Vlasak_Petr_DP.pdfPlný text práce8,17 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít  Vyžádat kopii
Posudek vedouciho - Vlasak.pdfPosudek vedoucího práce1,34 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít  Vyžádat kopii
Posudek oponenta - Vlasak.pdfPosudek oponenta práce1,1 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít  Vyžádat kopii
Vlasak.pdfPrůběh obhajoby práce1,27 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít  Vyžádat kopii


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4686

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.