Title: Analýza strategií a jazykových prostředků v předvolebních programech kandidátů na prezidenta RF (2018)
Other Titles: Analysis of strategies and linguistic means in the election programs of presidential candidates in Russia (2018)
Authors: Fokina, Aleksandra
Advisor: Němcová Bohuslava, Mgr. Ph.D.
Referee: Korostenski Jiří, Doc. Mgr. CSc.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/46867
Keywords: analiz;strategii;jazykovye sredstva;predvybornye programmy;vybory 2018;politicheskij diskurs;teledebaty;predvybornaja agitacija;kandidaty v prezidenty 2018;rossijskaja federacija;v. v. putin;s. n. baburin;p. n. grudinin;v. v. zhirinovskij;k. a. sobchak;m. a. surajkin;b. ju. titov;g. a. javlinskij
Keywords in different language: analysis;strategies;linguistic means;election programs;elections 2018;political discourse;tv debates;election programs;presidential candidates 2018;russian federation;v. v. putin;s. n. baburin;p. n. grudinin;v. v. zhirinovsky;k. a. sobchak;m. a. suraykin;b. yu. titov;g. a. yavlinsky
Abstract: Bakalarska prace má za cíl provést analýzu strategií a jazykových prostředků ve volebních programech kandidátů na prezidenta RF v prezidentských volbách, konaných v březnu 2018. Práce je rozdělena na tři částí. První část práce je věnována teorii, především pojmu "politický diskurz". Zabýváme se histroií vzniku politického diskurzu, jeho funkcí, strategiemi a taktikami. Další kapitola je věnována předvolební kampaní a televizním debatám, které začaly 3 týdny před volbami. Treti část práce uvádí kandidáty, kteří se zúčastnili voleb. Zmíněn je i kandidát, kterému byla zamítnuta registrace. Ctvrta část práce zkoumá jazykové prostředky, strukturu, objem a témata volebních programů jednotlivých kandidátů.
Abstract in different language: This work is devoted to analysis of the strategies and linguistic means in the pre-election programs of candidates in presidents of the Russian Federation 2018. Bachelor's work is divided into four parts. The first part of the work is devoted to the theory, the main attention is paid to the concept of "political discourse". We deal with the history of the emergence of political discourse, its functions, strategies and tactics. The second Chapter of the bachelor's work is devoted to election companies and television debates, which began 3 weeks before the elections. The third part of the work identifies candidates who were admitted to participate in the elections. Also mentioned is the candidate who was denied registration. The fourth part of the work explores the language means, structure, volume and themes of the election programs.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KGS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Fokina_BP_2019 PDF.pdfPlný text práce792,77 kBAdobe PDFView/Open
Fokina- oponent.pdfPosudek oponenta práce534,65 kBAdobe PDFView/Open
Fokina - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce609,75 kBAdobe PDFView/Open
Fokina - obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce266,05 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/46867

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.