Title: Konstrukční návrh držáku turbodmychadla osobního automobilu
Other Titles: The engineering design of supercharger holder for passenger vehicle
Authors: Hubálek, Jan
Advisor: Němec, Ladislav
Referee: Bačák, Miroslav
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4693
Keywords: turbodmychadlo;konstrukce držáku;přeplňování motoru;analýza držáku;MKP;CAD
Keywords in different language: turbocharger;construction of holder;engine supercharging;analysis of holder;FEM;CAD
Abstract: Diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem držáku turbodmycha-dla od firmy MBtech Bohemia s.r.o. Výběr vhodné varianty konstrukce držáku je realizován pomocí systému EDS. Optimální konstrukce držáku je společně s celou sestavou turbodmychadla podrobena teplotní a modál-ní analýze. Dále je přiložen výrobní výkres navržené varianty držáku.
Abstract in different language: Diploma thesis deals with the mechanical design of turbocharger holder for MBtech Bohemia company. The selection of suitable variant is implemented using EDS system. Thermal and modal analysis is made on the holder optimal design together with complete turbocharger. The production drawing of chosen variant of holder is enclosed.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace - Jan Hubalek - 2012.pdfPlný text práce14,49 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Posudek vedouciho - Hubalek.pdfPosudek vedoucího práce1,29 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Posudek oponenta - Hubalek.pdfPosudek oponenta práce998,7 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Hubalek.pdfPrůběh obhajoby práce1,23 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4693

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.