Title: Posouzení trakčních a brzdových charakteristik elektrické jednotky
Other Titles: Evaluation of traction and braking characteristics of the electrical unit
Authors: Barák, Jaroslav
Advisor: Heller, Petr
Referee: Danzer, Jiří
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4696
Keywords: trakce;adheze;jednotka;charakteristika;hmotnost
Keywords in different language: traction;adhesion;units;characteristic;weight
Abstract: Cílem práce je zpracovat posouzení trakčních a brzdových charakteristik třívozových, diplomantem navržených elektrických jednotek a provést jejich vzájemné porovnání. Jednotku uvažovat pro regionální dopravu s vysokou četností zastávek, požadované zrychlení 1,2 m/s-2, požadované brzdné zrychlení 0,8 m/s-2, maximální hmotnost na hnací nápravu 22,5t, maximální hmotnost na běžnou nápravu 18t. Vozidla budou vybavena dvounápravovými podvozky s kolejnicovými brzdami, mezi vozy je možné vložit podvozek typu Jakobs.
Abstract in different language: The aim of this thesis is to elaborate the analysis of traction and braking characteristics of the three-wagon electric units designed by the author of this thesis. There will be also elaborated the mutual comparison on these units. The analyzed units are designed for regional transport with a high frequency of stops, required acceleration is 1.2 m/s-2, required braking acceleration is 0.8 m/s-2, maximum weigh on the driving axle is 22.5 tons and the maximum weigh on the regular axle is 18 tons. The coach will be equipped with two axle bogies using track brakes, between wagons can be used the bogie type Jakobs.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Posouzeni_trakcnich_a_brzdovych_charakteristik_elektricke_jednotky.pdfPlný text práce2,85 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Posudek vedouciho - Barak.pdfPosudek vedoucího práce1,18 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Posudek oponenta - Barak.pdfPosudek oponenta práce979,26 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Barak.pdfPrůběh obhajoby práce1,26 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4696

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.