Název: Posouzení trakčních a brzdových charakteristik elektrické jednotky
Další názvy: Evaluation of traction and braking characteristics of the electrical unit
Autoři: Barák, Jaroslav
Vedoucí práce/školitel: Heller, Petr
Oponent: Danzer, Jiří
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4696
Klíčová slova: trakce;adheze;jednotka;charakteristika;hmotnost
Klíčová slova v dalším jazyce: traction;adhesion;units;characteristic;weight
Abstrakt: Cílem práce je zpracovat posouzení trakčních a brzdových charakteristik třívozových, diplomantem navržených elektrických jednotek a provést jejich vzájemné porovnání. Jednotku uvažovat pro regionální dopravu s vysokou četností zastávek, požadované zrychlení 1,2 m/s-2, požadované brzdné zrychlení 0,8 m/s-2, maximální hmotnost na hnací nápravu 22,5t, maximální hmotnost na běžnou nápravu 18t. Vozidla budou vybavena dvounápravovými podvozky s kolejnicovými brzdami, mezi vozy je možné vložit podvozek typu Jakobs.
Abstrakt v dalším jazyce: The aim of this thesis is to elaborate the analysis of traction and braking characteristics of the three-wagon electric units designed by the author of this thesis. There will be also elaborated the mutual comparison on these units. The analyzed units are designed for regional transport with a high frequency of stops, required acceleration is 1.2 m/s-2, required braking acceleration is 0.8 m/s-2, maximum weigh on the driving axle is 22.5 tons and the maximum weigh on the regular axle is 18 tons. The coach will be equipped with two axle bogies using track brakes, between wagons can be used the bogie type Jakobs.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KKS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Posouzeni_trakcnich_a_brzdovych_charakteristik_elektricke_jednotky.pdfPlný text práce2,85 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít  Vyžádat kopii
Posudek vedouciho - Barak.pdfPosudek vedoucího práce1,18 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít  Vyžádat kopii
Posudek oponenta - Barak.pdfPosudek oponenta práce979,26 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít  Vyžádat kopii
Barak.pdfPrůběh obhajoby práce1,26 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít  Vyžádat kopii


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4696

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.