Název: Tříkolové třístopé vozidlo na lidský pohon
Další názvy: Human powered three-wheel vehicle
Autoři: Kubička, Pavel
Vedoucí práce/školitel: Barták, Jiří
Oponent: Souček, Miroslav
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4702
Klíčová slova: tříkolka;konstrukce;ergonomie;stabilita;změna rozchodu kol
Klíčová slova v dalším jazyce: trike;design;ergonomics;stability;change of wheel gauge
Abstrakt: Diplomová práce na téma tříkolové třístopé vozidlo na lidský pohon se zabývá konstrukčním návrhem studie vozidla uvedeného v názvu tématu. Za tímto účelem je obsažena krátká rešerše světovým a tuzemským trhem tříkolek určených zejména pro dospělé. Na základě poznatků získaných v rešerši je sestavena specifikace požadavků kladených na daný technický systém, která pomáhá stanovit klíčové oblasti vlastního konstrukčního návrhu. Práce se dále zabývá odvozením analytických vztahů pro výpočet stability tříkolky při průjezdu obloukem. Odvozené vztahy pomohou srovnat vzniklý návrh konstrukce s konkurenčními výrobky. Na samém konci je tříkolka ověřena z hlediska pevnosti konstrukce pomocí metody konečných prvků.
Abstrakt v dalším jazyce: Diploma thesis based on the human powered three-wheel vehicle deals with design of the trike. The very first part of the document contains research of market for trikes designed for adults. Research helps to make up the specification of requirements. Project also contains analysis of the stability in curve. That is one of the key parameters to bench marking with competitive products. The strength of design is validated with using of finite element method.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KKS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_Kubicka_2012.pdfPlný text práce22,15 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít  Vyžádat kopii
Posudek vedouciho - Kubicka.pdfPosudek vedoucího práce1,11 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít  Vyžádat kopii
Posudek oponenta - Kubicka.pdfPosudek oponenta práce657,39 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít  Vyžádat kopii
Kubicka.pdfPrůběh obhajoby práce1,25 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít  Vyžádat kopii


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4702

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.