Název: Diagnostika propojovacích struktur
Další názvy: Diagnostics of interconnection structures
Autoři: Netrh, Ladislav
Vedoucí práce/školitel: Wirth, Václav
Oponent: Rendl, Karel
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4713
Klíčová slova: Pájení;lepení;bondování;diagnostika propojování;chyby propojovacích struktur
Klíčová slova v dalším jazyce: Soldering;gluing;bonding;diagnostics of interconnection;errors of interconnection structures
Abstrakt: Bakalářská práce je zaměřena na seznámení s propojovacími strukturami plošných spojů, jejich základními vlastnostmi a použitím v elektrotechnickém průmyslu. V diagnostické části je sledována problematika těchto propojovacích struktur při procesu propojování ve výrobě, kde sledujeme možný vznik chyb při kompletaci výrobku. Podrobněji je sledováno rozpoznávání vzniklých chyb při procesu propojování na deskách plošných spojů.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis is focused on familiarization with the interconnecting structures of printed circuit boards, their basic properties and use in the electronics industry. In the diagnostics part of this work is monitored by the issue of interconnection structures in the proces of linking in production, where we observe the emergence of possible errors in product assembly. More detail is observed recognition errors incurred in the process of connecting to the printed circuit boards.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s work (KET)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diagnostika_propojovacich_struktur_(BP)_NETRH.pdfPlný text práce3,41 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047392_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce272,36 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047392_oponent.pdfPosudek oponenta práce313,17 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047392_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce169,31 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4713

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.