Název: Stavební elektroinstalace bytového domu
Další názvy: Wiring System of Apartment House
Autoři: Auermüller, Jiří
Vedoucí práce/školitel: Hamar, Roman
Oponent: Mayer, Jan
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4748
Klíčová slova: Inteligentní elektroinstalace;klasická elektroinstalace;sběrnicový systém;rozvaděč;elektroměr;systém Ego-n;prvek
Klíčová slova v dalším jazyce: Intelligent wiring;classic wiring;bus system;distribution board;electricity meter;system Ego-n;element
Abstrakt: Předkládaná bakalářská práce zaměřena na projektování inteligentní elektroinstalace bytového domu konkrétně sběrnicovým systémem Egon-n od firmy ABB s.r.o. Práce zahrnuje použití sortimentu pro realizaci inteligentní elektroinstalace, dále návrh hlavního napájecího kabelu a domovního vedení, návrh klasické elektroinstalace ve sklepních prostorách, v jednotlivých bytech a inteligentní elektroinstalace v novém podkrovním bytu. Následně je vypracována ekonomická rozvaha.
Abstrakt v dalším jazyce: The present bachelor work is aimed at designing a dwelling building wiring. The work include the use range of products for the realization of wiring, the proposal to the main power cable and housing line, draft classic wiring in the cellar spaces, in the individual apartments and intelligent wiring in the new attic apartment concrete bus system Egon by company ABB s.r.o. Subsequently, is work out economic balance
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s work (KET)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_AUERMULLER_2012.pdfPlný text práce1,65 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047442_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce276,32 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047442_oponent.pdfPosudek oponenta práce382,8 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047442_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce129,31 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4748

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.