Název: Přehled reproduktorů pro kytary
Další názvy: The list of guitar speakers
Autoři: Hebr, Vlastimil
Vedoucí práce/školitel: Hrubý, Jan
Oponent: Tureček, Oldřich
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4765
Klíčová slova: reproduktory;kytarové reproduktory;parametry reproduktorů;rozdělení reproduktorů;výrobci;přehled;elektrodynamický systém;výrobní série
Klíčová slova v dalším jazyce: speakers;guitar speakers;speaker parameters;the distribution of speakers;producers;summary;electrodynamic loudspeaker;batch
Abstrakt: Cílem této bakalářské práce Přehled reproduktorů pro kytary je stručně popsat parametry udávané u kytarových reproduktorů a sestavit ucelený přehled kytarových reproduktorů z nabídky 3 nejzvučnějších firem na trhu. V úvodu práce jsou popsány základní druhy elektroakustických měničů a jejich princip. Následuje základní rozdělení reproduktorů a stručné popsání jejich základních parametrů. Samotný přehled kytarových reproduktorů je pak s ohledem na patřičnou výrobní sérii rozdělen do jednotlivých kategorií s výjimkou společnosti Celestion, která je rozdělena podle velikosti reproduktorů.
Abstrakt v dalším jazyce: The aim of this bachelor thesis entitled List of guitar speakers is to breafly describe parameters indicated on guitar speakers and to assemble a comprehensive list of guitar speakers of the three most famous companies on the market. The introduction contains basic types of electro-acoustic transducers and their principles. The following part is focused on the basic division of speakers and a brief description of their basic parameters. The actual list of guitar speakers is then divided into different categories with regard to the production run with the exception of the company Celestion, which is categorized according to the size of the speakers.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s work (KET)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Hebr_Prehled_reproduktoru_pro_kytary.pdfPlný text práce5,97 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047537_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce293,02 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047537_oponent.pdfPosudek oponenta práce402,46 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047537_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce136,54 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4765

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.