Název: Nové trendy v zobrazovací technice
Další názvy: New trends in display technology
Autoři: Šíp, Martin
Vedoucí práce/školitel: Veřtát, Ivo
Oponent: Fiala, Pavel
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4767
Klíčová slova: stereoskopické zobrazení;3D obraz;LCD panel;LED podsvícení;PDP panel;Laser TV;LPD technologie;DLP technologie;OLED;funkce televizoru
Klíčová slova v dalším jazyce: stereoscopic display;3D image;LCD panel;LED backlight;PDP panel;Laser TV;LPD technology;DLP technology;OLED;TV functions
Abstrakt: Předkládaná bakalářská je zaměřena na nové trendy v zobrazovací technice. Cílem je prostudovat jednotlivé technologie a jejich vylepšení. Se zaměřením na současný vývoj technologií pro televizní techniku. Součástí je popis stereoskopického zobrazení a rešerše nových trendů, rozšířených funkcí televizorů a inovace v určování standardu televizní techniky.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis is focused on new trends in display technology. The aim is study the individual technologies and their improvements. Focus on current developments in technology for television technology. The description of stereoscopic view of new research and trends, search TV advanced features and innovations in the determination of standard television.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s work (KET)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Nove trendy v zobrazovaci technice.pdfPlný text práce2,78 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
048318_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce352,5 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
048318_oponent.pdfPosudek oponenta práce386,61 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
048318_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce156,57 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4767

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.