Full metadata record
DC poleHodnotaJazyk
dc.contributor.advisorKratochvíl, Milošcs
dc.contributor.authorSmělíková, Martinacs
dc.contributor.refereeMurgaš, Jaromírcs
dc.date.accepted2012-06-05cs
dc.date.accessioned2013-06-19T06:43:13Z-
dc.date.available2009-05-04cs
dc.date.available2013-06-19T06:43:13Z-
dc.date.issued2012cs
dc.date.submitted2011-06-30cs
dc.identifier34157cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/4773-
dc.description.abstractBakalářská práce se věnuje zkoumání fenoménu svědomí v kontextu Freudovy psychoanalýzy. Objasňuje nejen její základní dobový kontext, ale zmiňuje i širší filosofické předpoklady a souvislosti Freudova myšlení. Práce vysvětluje klíčové momenty preanalytického období a objasňuje vznik tzv. katartické metody. Následně se věnuje i tzv. strukturálnímu modelu lidské psychiky, který je hlavním předpokladem koncepce svědomí. Práce díky tomu nejen objasňuje svědomí na základě konfliktu mezi Já a Nadjá, ale rovněž si všímá i širších filosofických, náboženských a kulturních aspektů Freudovy koncepce.cs
dc.format37cs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezenícs
dc.subjectSigmund Freudcs
dc.subjectsvědomícs
dc.subjectpsychoanalýzacs
dc.subjectNadjács
dc.subjectcs
dc.subjectOnocs
dc.subjectpocit vinycs
dc.subjectoidipovský komplexcs
dc.subjectpud smrtics
dc.subjectpud životacs
dc.subjectmorálkacs
dc.subjectkulturacs
dc.subjecttopografický model osobnostics
dc.subjectstrukturální model osobnostics
dc.titlePsychoanalytické pojetí vývoje svědomícs
dc.title.alternativeFreud's concept of conscience in context of psychoanalysisen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofickács
dc.description.departmentKatedra filozofiecs
dc.thesis.degree-programHumanitní studiacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.description.abstract-translatedThe work is dedicated to exploring the phenomenon of conscience in the context of Freud's psychoanalysis. It explains the basic contemporary context and the context of Freud's thinking, which explains the key moments in Freud's preanalytic period and subsequently also structural model of the psyche. The work is devoted to clarifying the conscience as a conflict between Ego and Superego and notes also the broader philosophical, religious and cultural aspects of Freud's concept of conscience.en
dc.subject.translatedSigmund Freuden
dc.subject.translatedconscienceen
dc.subject.translatedpsychoanalysisen
dc.subject.translatedSuperegoen
dc.subject.translatedEgoen
dc.subject.translatedIden
dc.subject.translatedfeeling of guilten
dc.subject.translatedoedipus complexen
dc.subject.translateddeath instincten
dc.subject.translatedlife instincten
dc.subject.translatedmoralityen
dc.subject.translatedcultureen
dc.subject.translatedtopographical model of personalityen
dc.subject.translatedstructural model of personalityen
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Smelikova_2011.pdfPlný text práce760,62 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Smelikova Martina_Kratochvil Milos.rtfPosudek vedoucího práce1,8 MBRTFZobrazit/otevřít
Smelikova Martina_Murgas Jaromir.rtfPosudek oponenta práce1,8 MBRTFZobrazit/otevřít
Smelikova_Martina.pdfPrůběh obhajoby práce423,96 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4773

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.