Title: Koncepce člověka v renesanční filosofii a medicíně
Other Titles: Juan Valverde de Hamusco in the context of Renaissance philosophy and medicine
Authors: Kleňhová, Klára
Advisor: Černá, Jana
Referee: Pavlas, Petr
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4786
Keywords: Juan Valverde de Hamusco;renesanční medicína;humanismus;kritika;koncepce člověka;padovská studia;textová kritika;Andreas Vesalius;Colombo;Jan Jessenius;fyzilogie;teleologie;Galén;anatomická divadla;antické autority
Keywords in different language: Juan Valverde de Hamusco;renaissance medicine;humanism;criticism;concepcion of man;padua studies;textual critique;Andreas Vesalius;Colombo;Jan Jessenius;renaissance anatomy;physiology;theleology;Galen;anatomical theaters;ancient autority
Abstract: Cílem této bakalářské práce je zasazení španělského anatoma do kontextu evropského renesančního myšlení a interpretace jeho nejslavnější dílo Historia de la composición del cuerpo humano. V rámci interpretace díla se zaměřuji především na analýzu Valverdeho reflexe stavu anatomie ve Španělsku, na projevy humanismu v jeho díle či na následování a kritiku antických autorit. V rámci interpretace se také zaměřuji na pojetí člověka a jeho v renesanci.
Abstract in different language: The aim of this Bachelor Thesis is contextualization of a Spanish anatomist J.V. to a European Renaissance and interpretation of his work Historia de la composición del cuerpo humano. This thesis focuses on analysis of Valverde's reflection of Spanish anatomy, expresion of humanism in his work or following and criticism of Ancient authorities. Other part of the interpretation of his work is focused on conception of man and his body in Renaissance.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BAKALARSKA PRACE - Klenhova K. (humanistika).pdfPlný text práce3,08 MBAdobe PDFView/Open
Klenhova Klara_Cerna Jana.docxPosudek vedoucího práce94,21 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Klenhova Klara_Pavlas Petr.rtfPosudek oponenta práce1,47 MBRTFView/Open
Klenhova_Klara.pdfPrůběh obhajoby práce263,51 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4786

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.