Název: Koncepce člověka v renesanční filosofii a medicíně
Další názvy: Juan Valverde de Hamusco in the context of Renaissance philosophy and medicine
Autoři: Kleňhová, Klára
Vedoucí práce/školitel: Černá, Jana
Oponent: Pavlas, Petr
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4786
Klíčová slova: Juan Valverde de Hamusco;renesanční medicína;humanismus;kritika;koncepce člověka;padovská studia;textová kritika;Andreas Vesalius;Colombo;Jan Jessenius;fyzilogie;teleologie;Galén;anatomická divadla;antické autority
Klíčová slova v dalším jazyce: Juan Valverde de Hamusco;renaissance medicine;humanism;criticism;concepcion of man;padua studies;textual critique;Andreas Vesalius;Colombo;Jan Jessenius;renaissance anatomy;physiology;theleology;Galen;anatomical theaters;ancient autority
Abstrakt: Cílem této bakalářské práce je zasazení španělského anatoma do kontextu evropského renesančního myšlení a interpretace jeho nejslavnější dílo Historia de la composición del cuerpo humano. V rámci interpretace díla se zaměřuji především na analýzu Valverdeho reflexe stavu anatomie ve Španělsku, na projevy humanismu v jeho díle či na následování a kritiku antických autorit. V rámci interpretace se také zaměřuji na pojetí člověka a jeho v renesanci.
Abstrakt v dalším jazyce: The aim of this Bachelor Thesis is contextualization of a Spanish anatomist J.V. to a European Renaissance and interpretation of his work Historia de la composición del cuerpo humano. This thesis focuses on analysis of Valverde's reflection of Spanish anatomy, expresion of humanism in his work or following and criticism of Ancient authorities. Other part of the interpretation of his work is focused on conception of man and his body in Renaissance.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BAKALARSKA PRACE - Klenhova K. (humanistika).pdfPlný text práce3,08 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Klenhova Klara_Cerna Jana.docxPosudek vedoucího práce94,21 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
Klenhova Klara_Pavlas Petr.rtfPosudek oponenta práce1,47 MBRTFZobrazit/otevřít
Klenhova_Klara.pdfPrůběh obhajoby práce263,51 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4786

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.