Název: Evropská unie a její přístup k intergaci cizinců třetích zemí Komparace České republiky a Slovenska
Další názvy: European Union and its approach to integration of foreigners from the third countries. Czech Republic and Slovkia in comparison
Autoři: Hanková, Pavlína
Vedoucí práce/školitel: Jurek, Petr
Oponent: Piknerová, Linda
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4791
Klíčová slova: migrace;integrace;segregace;multikulturalismus;menšina
Klíčová slova v dalším jazyce: migration;integration;segregation;multiculturalism;minority
Abstrakt: Tato práce je zaměřena na aktuální problémy cizinců a imigrantů, kteří se ve snaze nalézt lepší místo pro život, snaží usadit v zemích Evropské unie. Předmětem bakalářské práce je přístup Evropské unie k integraci cizinců třetích zemí a komparace integrace v České republice a na Slovensku. Cílem práce je analyzovat přístup k integraci v ČR a na Slovensku a poukázat na odchylky v implementaci evropského práva v této oblasti a pokus o jejich interpretaci.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis focuses on current problems of foreigners and immigrants, who in trying to find a better place to live are striving to establish themselves in the European Union. The topic of the thesis is the European Union´s attitude towards the integration of foreigners from developing countries as well as the comparison of integration in the Czech Republic and Slovakia. The aim of the thesis is to analyze the attitude towards the integration, to highlight the differences in the implementation of the European law in this field and to interpret them.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace Hankova.pdfPlný text práce331,85 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hankova Pavlina_Jurek Petr.rtfPosudek vedoucího práce1,8 MBRTFZobrazit/otevřít
Hankova Pavlina_Piknerova Linda.rtfPosudek oponenta práce1,8 MBRTFZobrazit/otevřít
Hankova_Pavlina.pdfPrůběh obhajoby práce407,53 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4791

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.