Název: Úloha českých knihovnických spolků
Další názvy: Role of czech library associations
Autoři: Prchalová, Tereza
Vedoucí práce/školitel: Svatková, Dagmar
Oponent: Hájková, Jana
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4804
Klíčová slova: knihovna;spolek;knihovnictví
Klíčová slova v dalším jazyce: library;association;library science
Abstrakt: Tato bakalářská práce se zabývá úlohami knihovních spolků na území České republiky. Odráží nejpodstatnější odborné činnosti těchto spolků, které zajišťují jejich odborné sekce. První kapitola pojednává o počátcích a příčinách sdružování lidí a z toho plynoucího vzniku prvních spolků. V další kapitole je popsána bohatá spolková historie tehdejšího Československa od vzniku prvního knihovnického zákona v roce 1919 až po nepříznivé období zapříčiněné druhou světovou válkou a později přechodem demokracie k totalitě. Třetí kapitola líčí historii a úlohu Svazu knihovníků a informačních pracovníků, Sdružení knihoven České republiky a Asociace knihoven vysokých škol. Jsou zde uvedeny jejich nejpodstatnější vzdělávací a informační funkce a aktivity.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis deals with the roles of library associations in the Czech republic. It reflects the most important professional activity of these associations, which service their professional section. The first chapter deals with (or discusses) the beginning and the causes of association of people and the consequent emergence of the first associations. The next chapter describes the rich history of the then Czechoslovakia from origin of the first law library in 1919 to bad times caused by World War II. and at a later time of the transition from democracy to totalism. The third chapter describes the history and role of the Association of Librarians and Information Professionals, Library Association of the Czech Republic and the Association of Libraries. They are gived here the most important educational and informational functions and activities.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BAKALARSKA PRACE - TEREZA PRCHALOVA.pdfPlný text práce913,84 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Prchalova Tereza_Svatkova Dagmar.docPosudek vedoucího práce63 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Prchalova Tereza_Hajkova Jana.rtfPosudek oponenta práce1,47 MBRTFZobrazit/otevřít
Prchalova_Tereza.pdfPrůběh obhajoby práce367,52 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4804

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.