Title: Úloha českých knihovnických spolků
Other Titles: Role of czech library associations
Authors: Prchalová, Tereza
Advisor: Svatková, Dagmar
Referee: Hájková, Jana
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4804
Keywords: knihovna;spolek;knihovnictví
Keywords in different language: library;association;library science
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá úlohami knihovních spolků na území České republiky. Odráží nejpodstatnější odborné činnosti těchto spolků, které zajišťují jejich odborné sekce. První kapitola pojednává o počátcích a příčinách sdružování lidí a z toho plynoucího vzniku prvních spolků. V další kapitole je popsána bohatá spolková historie tehdejšího Československa od vzniku prvního knihovnického zákona v roce 1919 až po nepříznivé období zapříčiněné druhou světovou válkou a později přechodem demokracie k totalitě. Třetí kapitola líčí historii a úlohu Svazu knihovníků a informačních pracovníků, Sdružení knihoven České republiky a Asociace knihoven vysokých škol. Jsou zde uvedeny jejich nejpodstatnější vzdělávací a informační funkce a aktivity.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with the roles of library associations in the Czech republic. It reflects the most important professional activity of these associations, which service their professional section. The first chapter deals with (or discusses) the beginning and the causes of association of people and the consequent emergence of the first associations. The next chapter describes the rich history of the then Czechoslovakia from origin of the first law library in 1919 to bad times caused by World War II. and at a later time of the transition from democracy to totalism. The third chapter describes the history and role of the Association of Librarians and Information Professionals, Library Association of the Czech Republic and the Association of Libraries. They are gived here the most important educational and informational functions and activities.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BAKALARSKA PRACE - TEREZA PRCHALOVA.pdfPlný text práce913,84 kBAdobe PDFView/Open
Prchalova Tereza_Svatkova Dagmar.docPosudek vedoucího práce63 kBMicrosoft WordView/Open
Prchalova Tereza_Hajkova Jana.rtfPosudek oponenta práce1,47 MBRTFView/Open
Prchalova_Tereza.pdfPrůběh obhajoby práce367,52 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4804

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.