Název: O povaze antické medicíny
Další názvy: Of Nature of Ancient Medicine
Autoři: Havránková, Iva
Vedoucí práce/školitel: Demjančuk, Nikolaj
Oponent: Baumruck, Josef
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4806
Klíčová slova: antika;medicína;Hippokrates;filosofie
Klíčová slova v dalším jazyce: ancient times;medicine;Hippocrates;philosophy
Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá povahou antické medicíny, především starořecké, a jejím vlivem na pozdější století. Medicína antického Řecka je charakteristická svou provázaností s filozofií. Část práce je věnována Hippokratovi z Kóu jakožto prvnímu, kdo se věnoval medicíně jako vědě a přibližuje jeho lékařské teorie a jejich ovlivnění filozofií. Názory zastávané v antickém lékařství později ovlivnily středověkou medicínu, která na antické vzory navazovala, a v odlišném smyslu měly vliv na medicínu v renesanci, jejíž lékaři se většinu teorií pocházejících od Řeků snažili vyvrátit.
Abstrakt v dalším jazyce: The bachelor thesis deals with the nature of ancient medicine, primarily ancient Greek, and with the influence on later centuries. This medicine is typical of interconnection with philosophy. The part of the bachelor thesis deals with Hippocrates, he was the first, who devotes to medicine as a science, this part describes his medical theories. The ancient medicine influenced the mediaeval medicine, this medicine connected to ancient principles. The ancient medicine influenced Renaissance medicine, the doctors falsified ancient theories.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Havrankova-O povaze anticke mediciny-BP.pdfPlný text práce827,22 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Havrankova Iva_Demjancuk Nikolaj.docxPosudek vedoucího práce35,38 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
Havrankova Iva_Baumruck Josef.rtfPosudek oponenta práce1,48 MBRTFZobrazit/otevřít
Havrankova_Iva.pdfPrůběh obhajoby práce419,1 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4806

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.