Full metadata record
DC poleHodnotaJazyk
dc.contributor.advisorSvatková, Dagmarcs
dc.contributor.authorRychtaříková, Anetacs
dc.contributor.refereeŠlesingerová, Helenacs
dc.date.accepted2012-06-05cs
dc.date.accessioned2013-06-19T06:43:51Z
dc.date.available2011-05-19cs
dc.date.available2013-06-19T06:43:51Z
dc.date.issued2012cs
dc.date.submitted2012-04-24cs
dc.identifier46483cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/4815
dc.description.abstractBakalářská práce je o dějinách Knihovny města Plzně. Obsahuje její historii a vývoj v letech 1945-1989. Nejprve je v ní popsána historie před rokem 1945. Práce začíná jejím založením a počátečním fungováním, následně je věnována její činnosti po válce až do 80. let. Zmíněny jsou i historické a politické souvislosti, které s vývojem knihovny úzce souvisí. V práci je kapitola o ředitelích knihovny, jejich životě a přínosu. Zabývá se také jejím stěhováním a historií pojízdné knihovny.cs
dc.format84 s. (88 200)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezenícs
dc.subjectKnihovna města Plzněcs
dc.subjecthistoriecs
dc.subjectknihovnacs
dc.subjectPlzeňcs
dc.subjectbibliobuscs
dc.subjectředitel knihovnycs
dc.titleHistorický vývoj Knihovny města Plzně v období 1945-1989cs
dc.title.alternativeThe historical Evolution of The Pilsen City Library in years 1945-1989en
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofickács
dc.description.departmentKatedra filozofiecs
dc.thesis.degree-programHumanitní studiacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.description.abstract-translatedThis bachelor thesis deals with the history of The Pilsen City Library. It includes its history and development in the period 1945-1989. First, it describes the history before 1945. The work begins with the establishment and initial operation, then it dedicates to its activities after the war until 80 years. As well you can find there the historical and political context which is closely related to the development of the library. The work includes also a chapter about the library?s directors, their lives and merits. It also deals with the history of relocations and mobile library.en
dc.subject.translatedPilsen city libraryen
dc.subject.translatedhistoryen
dc.subject.translatedlibraryen
dc.subject.translatedPilsenen
dc.subject.translatedbibliobusen
dc.subject.translateddirector of libraryen
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace - Rychtarikova.pdfPlný text práce2,86 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Rychtarikova Aneta_Svatkova Dagmar.docPosudek vedoucího práce61,5 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Rychtarikova Aneta_Slesingerova Helena.rtfPosudek oponenta práce1,48 MBRTFZobrazit/otevřít
Rychtarikova_Aneta.pdfPrůběh obhajoby práce320,33 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4815

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.