Title: Cesta k umění dle Arthura Schopenhauera
Other Titles: Approach to Art by Arthur Schopenhauer
Authors: Pelikánová, Kateřina
Advisor: Stark, Stanislav
Referee: Neupauer, Eduard
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4816
Keywords: Arthur Schopenhauer;estetika 19. století;filosofie 19. století;umění;krása;platónské ideje;genius;vznešenost;klasifikace umění
Keywords in different language: Arthur Schopenhauer;aesthetics of 19th century;philosophy of 19th century;art;beauty;platonic ideas;genius;sublime;classification of art
Abstract: Práce je zaměřena na estetickou teorii Arthura Schopenhauera. Zabývá se tím, co je podle Schopenhauera účelem umění, jaký má podle něj význam pro člověka, co je v Schopenhauerově pojetí předpokladem pro vytvoření uměleckého díla a jak podle něj umělecké dílo na člověka působí. Práce se dále věnuje Schopenhauerovu pojetí estetických kategorií krásného a vznešeného a jeho hierarchii druhů umění, včetně objasnění hlediska, podle něhož jednotlivé druhy řadí. Poukazuje také na význam Schopenhauerovy teorie umění v dějinách estetiky i samotného umění.
Abstract in different language: This thesis is focused on aesthetic theory of Arthur Schopenhauer. It clarifies, what is the purpose of art, what is its meaning and effect on human and what is the precondition for creating a work of art according to Schopenhauer. Then it deals with Schopenhauer?s concept of aesthetic categories of beautiful and sublime and with his hierarchy of types of art including an explanation of his criterion for such classification. The significance of Schopenhauer?s theory of art in history of aesthetics and art is also pointed out.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Pelikanova - Cesta k umeni dle Arthura Schopenhauera.pdfPlný text práce571,72 kBAdobe PDFView/Open
Pelikanova Katerina_Stark Stanislav.docPosudek vedoucího práce60 kBMicrosoft WordView/Open
Pelikanova Katerina_Neupauer Eduard.docPosudek oponenta práce59 kBMicrosoft WordView/Open
Pelikanova_Katerina.pdfPrůběh obhajoby práce293,41 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4816

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.