Název: Cesta k umění dle Arthura Schopenhauera
Další názvy: Approach to Art by Arthur Schopenhauer
Autoři: Pelikánová, Kateřina
Vedoucí práce/školitel: Stark, Stanislav
Oponent: Neupauer, Eduard
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4816
Klíčová slova: Arthur Schopenhauer;estetika 19. století;filosofie 19. století;umění;krása;platónské ideje;genius;vznešenost;klasifikace umění
Klíčová slova v dalším jazyce: Arthur Schopenhauer;aesthetics of 19th century;philosophy of 19th century;art;beauty;platonic ideas;genius;sublime;classification of art
Abstrakt: Práce je zaměřena na estetickou teorii Arthura Schopenhauera. Zabývá se tím, co je podle Schopenhauera účelem umění, jaký má podle něj význam pro člověka, co je v Schopenhauerově pojetí předpokladem pro vytvoření uměleckého díla a jak podle něj umělecké dílo na člověka působí. Práce se dále věnuje Schopenhauerovu pojetí estetických kategorií krásného a vznešeného a jeho hierarchii druhů umění, včetně objasnění hlediska, podle něhož jednotlivé druhy řadí. Poukazuje také na význam Schopenhauerovy teorie umění v dějinách estetiky i samotného umění.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis is focused on aesthetic theory of Arthur Schopenhauer. It clarifies, what is the purpose of art, what is its meaning and effect on human and what is the precondition for creating a work of art according to Schopenhauer. Then it deals with Schopenhauer?s concept of aesthetic categories of beautiful and sublime and with his hierarchy of types of art including an explanation of his criterion for such classification. The significance of Schopenhauer?s theory of art in history of aesthetics and art is also pointed out.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP Pelikanova - Cesta k umeni dle Arthura Schopenhauera.pdfPlný text práce571,72 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Pelikanova Katerina_Stark Stanislav.docPosudek vedoucího práce60 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Pelikanova Katerina_Neupauer Eduard.docPosudek oponenta práce59 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Pelikanova_Katerina.pdfPrůběh obhajoby práce293,41 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4816

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.