Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorČerná, Jana
dc.contributor.authorJindřich, Václav
dc.contributor.refereePolák, Michal
dc.date.accepted2012-06-07
dc.date.accessioned2013-06-19T06:43:47Z-
dc.date.available2011-05-18cs
dc.date.available2013-06-19T06:43:47Z-
dc.date.issued2012
dc.date.submitted2012-04-19
dc.identifier46485
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/4817
dc.description.abstractBakalářská práce "Snahy o reformu věd v novověké filozofii: F. Bacon vs. R. Descartes" se zabývá analýzou a komparací myšlenek těchto dvou autorů ohledně vybudování nové koncepce vědy. V práci bude věnována pozornost charakteristickým rysům renesanční a raně novověké filozofie, problematice odmítnutí intelektuální tradice a zavedení nové metodologie ve vědě. Závěr práce pak bude věnován analýze problematiky vědecké kooperace a vzniku Royal Society.cs
dc.format57 s. (108 539 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectreforma vědcs
dc.subjectnovověká filozofiecs
dc.subjectnová metodologie ve věděcs
dc.subjectkooperace ve věděcs
dc.subjectKrálovská společnostcs
dc.subjectodmítnutí intelektuální tradicecs
dc.titleSnahy o reformu věd v novověké filozofii: F. Bacon vs. R. Descartescs
dc.title.alternativeEfforts to Reform of the Sciences in Modern Philosophy: F. Bacon vs. R. Descartesen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofickács
dc.description.departmentKatedra filozofiecs
dc.thesis.degree-programHumanitní studiacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis work "Efforts to Reform of the Sciences in Modern Philosophy: F. Bacon vs. R. Descartes" deals with analysis and comparison of thoughts of these two authors as to building a new conception of science. In work is devoted attention to characteristic features of Renaissance and modern philosophy, to problems of rejection of intellectual tradition and introduction a new methodology in science. The end of the work is devoted to analysis of problems of scientific co-operation and formation of the Royal Society.en
dc.subject.translatedreform of Sciencesen
dc.subject.translatedmodern philosophyen
dc.subject.translatednew methodology in scienceen
dc.subject.translatedco-operation in scienceen
dc.subject.translatedRoyal Societyen
dc.subject.translatedrejection of an intellectual traditionen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Jindrich_bakalarska_prace_2012.pdfPlný text práce471,03 kBAdobe PDFView/Open
Jindrich Vaclav_Cerna Jana.docxPosudek vedoucího práce93,07 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Jindrich Vaclav_Polak Michal.docPosudek oponenta práce65,5 kBMicrosoft WordView/Open
Jindrich_Vaclav.pdfPrůběh obhajoby práce409,95 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4817

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.