Title: Pojetí vášní ve stoické filosofii
Other Titles: Conception of passions in the stoic´s philosophy
Authors: Prokešová, Lucie
Advisor: Kočandrle, Radim
Referee: Kratochvíl, Miloš
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4818
Keywords: stoická filozofie;stoické vášně;stoický mudrc;ctnost;stoická etika;život v souhlase s přírodou;blaženost
Keywords in different language: stoic philosophy;stoic ethics;passion;beatitude;stoic sage;living in harmony with nature;virtue
Abstract: Práce se zabývá problematikou vášní u stoických myslitelů. Práce je zprvu zaměřena na stoické pojetí kosmu a místa člověka v něm. Stoa se dělí do tří období ? rané, střední a pozdní. Dle jednotlivých období Stoy jsou představeni hlavní myslitelé. Práce je dále zaměřena na čtyři hlavní stoické vášně, které jsou podrobně rozebrány. Poslední kapitola je věnována negativnímu stoickému pohledu na vášně. Zde je vysvětleno, proč se má člověk vyhýbat nepřiměřeným a vypjatým emocím.
Abstract in different language: The thesis inquires into the problematics of passions in the area of stoic thinkers. At first, it focuses on the stoic understanding of the universe and the placing of humans in it. Stoa is devided into three periods- the early one, the middle one and the late one. The main thinkers are introduced in accordance with each of the periods. The next inquiry looks into the four basic stoic passions, which are described in details. The last chapter is dedicated to the negative stoic opinion about passions. The explanation of why one should avoid inappropriate and extreme emotions can be found here, as well.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BAKALARSKA PRACE pdf.pdfPlný text práce834,81 kBAdobe PDFView/Open
Prokesova Lucie_Kocandrle Radim.rtfPosudek vedoucího práce1,46 MBRTFView/Open
Prokesova Lucie_Kratochvil Milos.rtfPosudek oponenta práce1,47 MBRTFView/Open
Prokesova_Lucie.pdfPrůběh obhajoby práce271,13 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4818

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.