Název: Problém interpretace v koncepci Umberta Eca
Další názvy: Umberto Eco´s Concept of Interpretation
Autoři: Fleischmannová, Šárka
Vedoucí práce/školitel: Kastnerová, Martina
Oponent: Schuster, Radek
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4823
Klíčová slova: Umberto Eco;interpretace;nadinterpretace;intence;intentio auctoris;intentio operis;intentio lectoris;modelový autor;empirický autor;modelový čtenář;empirický čtenář;otevřenost;falsifikace
Klíčová slova v dalším jazyce: Umberto Eco;interpretation;overinterpretation;intention;intentio auctoris;intentio operis;intentio lectoris;model author;empirical author;model reader;empirical reader;open work;falsification criteria
Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá problémem interpretace v koncepci Umberta Eca. První část práce je věnována Ecově biografii se zaměřením na jeho koncept interpretace. Po uvedení do problematiky je přistoupeno k samotnému problému interpretace. Jsou rozebrány základní pojmy Ecovy teorie interpretace. Těmito pojmy jsou: intentio auctoris, intentio operis a intentio lectoris; modelový a empirický autor; modelový a empirický čtenář; otevřenost a uzavřenost díla; interpretace a použití; sémantická a kritická interpretace a falsifikační kritérium. Jednotlivé pojmy jsou vysvětleny na základě Ecových děl a jsou doplněny postmodernistickým a poststrukturalistickým kontextem.Jednotlivé body Ecovy teorie interpretace jsou ověřeny aplikací na vybraná literární díla. Nechybí ani závěrečné shrnutí Ecova problému interpretace.
Abstrakt v dalším jazyce: The intention of the bachelor thesis is to provide an explanation of the problem of interpretation in conception of Umberto Eco. First of all Eco´s biography is documented, focusing on his concept of the interpretation. After the introduction to the issue it is approached to the very problem of inter-pretation. Concerning Eco´s interpretation, this work analyses selected notions: intentio auctoris, intentio operis, intentio lectoris; model author, empirical author; model reader, empirical reader; open work; interpretation and use; semantic and critic level of interpretation; falsifying criteria. The single notions are explained on the basis of Eco´s works. Poststructuralist and postmodernist context of Eco´s work is added to each notion. Each aspect of Eco´s theory of interpretation is verified by applicating on selected literary works. The final resume of Eco´s problem of interpretation is included as well.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Fleischmannova S.pdfPlný text práce532,83 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Fleischmannova Sarka_Kastnerova Martina.docPosudek vedoucího práce69 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Fleischmannova Sarka_Schuster Radek.docxPosudek oponenta práce49,34 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
Fleischmannova_Sarka.pdfPrůběh obhajoby práce424,92 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4823

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.