Název: \nl{} Teorie mysli a těla - dualismus\nl{} Dualistická koncepce mysli a těla u R. Descartesa
Další názvy: Descartes's Dualistic Concept of Mind and Body
Autoři: Kubelková, Kateřina
Vedoucí práce/školitel: Polák, Michal
Oponent: Marvan, Tomáš
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4826
Klíčová slova: substanční dualismus;věc myslící;věc rozprostraněná;psychofyzický problém
Klíčová slova v dalším jazyce: substance dualism;thinking thing;extended thing;mind-body problem
Abstrakt: Hlavním cílem práce je přinést výklad Descartesovy dualistické koncepce mysli a těla. Pokouší se zohlednit jak teoretické, tak i empirické argumenty Descartesova dualismu. Práce rovněž pojednává o hlavních problémech Descartesovy teorie.
Abstrakt v dalším jazyce: The main goal of this thesis is to provide the interpretation of Descartes's dualistic concept of mind and body. It attempts to take into account both theoretical and empirical arguments of Descartes's dualism. The thesis also considers the main problems in Descartes's theory.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP-Dualisticka koncepce mysli a tela u R. Descartesa.pdfPlný text práce902,9 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kubelkova Katerina_Polak Michal.docPosudek vedoucího práce64 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Kubelkova Katerina_Marvan Tomas.docxPosudek oponenta práce46,75 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
Kubelkova_Katerina.pdfPrůběh obhajoby práce274,67 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4826

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.