Název: Císař Konstantin a jeho role ve vývoji křesťanství
Další názvy: Emperor Constantin and his role in the development of Christianity.
Autoři: Hrinko, Vladimír
Vedoucí práce/školitel: Demjančuková, Dagmar
Oponent: Stark, Stanislav
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4827
Klíčová slova: Konstantin Veliký;křesťanství;tetrarchie;milánský edikt;náboženská svoboda
Klíčová slova v dalším jazyce: Constantin the Great;christianity;tetrarchy;edict of Milan;religious freedom
Abstrakt: Cílem bakalářské práce je analýza vlády Konstantina Velikého a jeho vztahu ke křesťanství. Křesťanství bylo na počátku své existence v římském státě považováno za nepřátelské ke státu a lidem. Avšak rozpadem tetrarchie a nástupem císaře Konstantina Velikého na císařský trůn získávají křesťané částečně náboženskou svobodu, což potvrzuje i milánský edikt vydaný v roce 313. Konstantin a jeho dílo představuje pro středověkého člověka počátek nové doby či dokonce ztělesňuje nové uspořádání celého světa.
Abstrakt v dalším jazyce: The Aim of baccalaureate work is analysis governments emperor Constantin and his relation to Christianity. Christianity was at the beginning his existence in Roman state considered for enemy to of the state and people. However decomposition tetrarchy and entrance emperor Constantin on imperial throne attract Christians partly religious freedom, which acknowledges also edict issued at Milan in the year 313. Konstantin and his work presents for medieval human being beginning new era or even personify rearrangement of all world.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Cisar Konstantin a jeho role ve vyvoji krestanstvi.pdfPlný text práce436,83 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hrinko Vladimir_Demjancukova Dagmar.docPosudek vedoucího práce48 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Hrinko Vladimir_Stark Stanislav.docPosudek oponenta práce60 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Hrinko_Vladimir.pdfPrůběh obhajoby práce414,36 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4827

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.