Název: Logos Hérakleita z Efesu
Další názvy: The Logos of Heraclitus of the Ephesus
Autoři: Šafránek, Jan
Vedoucí práce/školitel: Kočandrle, Radim
Oponent: Dostálová, Ludmila
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4829
Klíčová slova: Hérakleitos z Efesu;logos;řeč;protiklady;chiasmus;míra;oheň;filosofie;presókratická filozofie;řecká filosofie
Klíčová slova v dalším jazyce: Heraclitus of Ephesus;logos;speech;opposites;chaismus;proportion;fire;philosophy;pre-socratic philosophy;greek philosophy
Abstrakt: Má práce nese název Logos Hérakleita z Efesu. Cílem této práce je objasnit Hérakleitův pohled na svět a s ním související logos. V první části práce se zabývám interpretací lingvistických projevů, které jsou pro Hérakleita charakteristické (například protiklady, chiasmy, významy slov atd.) V další části se věnuji výkladu framentů (například přístupnost logu pro běžné lidi, propojení logu s protiklady, podobnost logu s ohněm atd.)
Abstrakt v dalším jazyce: My work is The Logos of Heraclitus of the Ephesus. The aim of this work is to clarify Heraclitus' view of the world and related logos. In the first part deals with the Interpretation is Important for the linguistic view - Heraclitus uses many forms which are significant (for example opposites, chiasmus, locating of the words in the sentence, etc.). Next section is devoted to the interpretation of the fragments themselves, with the help of the authors (for example access log for ordinary people, linking logo with contradictions, similarities with logos fire, etc.).
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
LOGOS HERAKLEITA Z EFESU.pdfPlný text práce274,26 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Safranek Jan_Kocandrle Radim.rtfPosudek vedoucího práce1,46 MBRTFZobrazit/otevřít
Safranek Jan_Dostalova Ludmila.rtfPosudek oponenta práce1,8 MBRTFZobrazit/otevřít
Safranek_Jan.pdfPrůběh obhajoby práce436,08 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4829

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.