Title: Logos Hérakleita z Efesu
Other Titles: The Logos of Heraclitus of the Ephesus
Authors: Šafránek, Jan
Advisor: Kočandrle, Radim
Referee: Dostálová, Ludmila
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4829
Keywords: Hérakleitos z Efesu;logos;řeč;protiklady;chiasmus;míra;oheň;filosofie;presókratická filozofie;řecká filosofie
Keywords in different language: Heraclitus of Ephesus;logos;speech;opposites;chaismus;proportion;fire;philosophy;pre-socratic philosophy;greek philosophy
Abstract: Má práce nese název Logos Hérakleita z Efesu. Cílem této práce je objasnit Hérakleitův pohled na svět a s ním související logos. V první části práce se zabývám interpretací lingvistických projevů, které jsou pro Hérakleita charakteristické (například protiklady, chiasmy, významy slov atd.) V další části se věnuji výkladu framentů (například přístupnost logu pro běžné lidi, propojení logu s protiklady, podobnost logu s ohněm atd.)
Abstract in different language: My work is The Logos of Heraclitus of the Ephesus. The aim of this work is to clarify Heraclitus' view of the world and related logos. In the first part deals with the Interpretation is Important for the linguistic view - Heraclitus uses many forms which are significant (for example opposites, chiasmus, locating of the words in the sentence, etc.). Next section is devoted to the interpretation of the fragments themselves, with the help of the authors (for example access log for ordinary people, linking logo with contradictions, similarities with logos fire, etc.).
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LOGOS HERAKLEITA Z EFESU.pdfPlný text práce274,26 kBAdobe PDFView/Open
Safranek Jan_Kocandrle Radim.rtfPosudek vedoucího práce1,46 MBRTFView/Open
Safranek Jan_Dostalova Ludmila.rtfPosudek oponenta práce1,8 MBRTFView/Open
Safranek_Jan.pdfPrůběh obhajoby práce436,08 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4829

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.