Název: Zen budhismus - škola rinzai
Další názvy: Zen Buddhism - The Rinzai School
Autoři: Radlová, Žaneta
Vedoucí práce/školitel: Demjančuková, Dagmar
Oponent: Třešňák, Zdeněk
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4837
Klíčová slova: budhismus;zen;rinzai;východní náboženství;východ;Japonsko;Buddha
Klíčová slova v dalším jazyce: buddhism;zen;rinzai;eastern religion;east;Japan;Buddha
Abstrakt: Tato práce se zaměřuje na vliv zenové školy Rinzai na kulturu a myšlení v Japonsku. Poskytuje také historický přehled, který se zaměřuje zejména na ty události, které se podílely na formování zenu. Hlavním cílem práce je ukázat roli Rinzaje v různých složkách kultury, jakými jsou například poezie, ikebana, umění zahrad či čajový obřad.
Abstrakt v dalším jazyce: This work is focused on the influence of zen school called Rinzai on the thinking of the Japanese society and its culture. It also provides the historical survey, that points out mainily events, which were participants in the formation of zen. The main intention of the work is to manifest the role of Rinzai in various spheres of the culture, like in the poetry, the ikebana, the art of gardening or the tea ceremony.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KFI) / Bachelor´s works (DPY)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Zen buddhismus - skola Rinzai.pdfPlný text práce19,07 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Radlova Zaneta_Demjancukova Dagmar.docPosudek vedoucího práce49 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Radlova Zaneta_Tresnak Zdenek.docPosudek oponenta práce63 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Radlova_Zaneta.pdfPrůběh obhajoby práce429,85 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4837

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.