Title: Zen budhismus - škola rinzai
Other Titles: Zen Buddhism - The Rinzai School
Authors: Radlová, Žaneta
Advisor: Demjančuková, Dagmar
Referee: Třešňák, Zdeněk
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4837
Keywords: budhismus;zen;rinzai;východní náboženství;východ;Japonsko;Buddha
Keywords in different language: buddhism;zen;rinzai;eastern religion;east;Japan;Buddha
Abstract: Tato práce se zaměřuje na vliv zenové školy Rinzai na kulturu a myšlení v Japonsku. Poskytuje také historický přehled, který se zaměřuje zejména na ty události, které se podílely na formování zenu. Hlavním cílem práce je ukázat roli Rinzaje v různých složkách kultury, jakými jsou například poezie, ikebana, umění zahrad či čajový obřad.
Abstract in different language: This work is focused on the influence of zen school called Rinzai on the thinking of the Japanese society and its culture. It also provides the historical survey, that points out mainily events, which were participants in the formation of zen. The main intention of the work is to manifest the role of Rinzai in various spheres of the culture, like in the poetry, the ikebana, the art of gardening or the tea ceremony.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zen buddhismus - skola Rinzai.pdfPlný text práce19,07 MBAdobe PDFView/Open
Radlova Zaneta_Demjancukova Dagmar.docPosudek vedoucího práce49 kBMicrosoft WordView/Open
Radlova Zaneta_Tresnak Zdenek.docPosudek oponenta práce63 kBMicrosoft WordView/Open
Radlova_Zaneta.pdfPrůběh obhajoby práce429,85 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4837

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.