Title: Lze filozofii A. Schopenhauera označit za pesimistickou?
Other Titles: Could A. Schopenhauer´s philosophy be inscribed as pessimist?
Authors: Navrátil, René
Advisor: Murgaš, Jaromír
Referee: Podhajský, Jiří
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4839
Keywords: Schopenhauer;pesimismus;rezignace;odevzdanost;pozitivní aspekt
Keywords in different language: Schopenhauer;pessimistic;resignation;positive aspect
Abstract: Cílem práce je upozornit na Schopenhauerovy myšlenky, které mohou být interpretovány nikoliv v negativním smyslu; tato práce se v nich pokouší nalézt pozitivní aspekty. Vedle toho polemizuje s obecně přijímaným názorem, že pesimismus je myšlením, které vede k rezignaci a odevzdanosti. Namísto takového chápání toto pojednání chce poukázat na pozitivní aspekty pesimistické filosofie.
Abstract in different language: The objective of this work is to point out Schopenhauer´s ideas which could be interpreted in a way which allows to consider them not in a strict pessimistic meaning; in fact, to find out whether some of them contain any positive aspects. Besides that, this work also dispute the common perception that pessimism must somehow necessarily issue in behaviors of resignation and withdrawal. Instead of that the work emphasizes positive aspects of the pessimistic philosophy.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Navratil BP_final verze.pdfPlný text práce551,58 kBAdobe PDFView/Open
Navratil Rene_Murgas Jaromir.rtfPosudek vedoucího práce1,47 MBRTFView/Open
Navratil Rene_Podhajsky Jiri.rtfPosudek oponenta práce1,47 MBRTFView/Open
Navratil_Rene.pdfPrůběh obhajoby práce408,25 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4839

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.