Název: Lze filozofii A. Schopenhauera označit za pesimistickou?
Další názvy: Could A. Schopenhauer´s philosophy be inscribed as pessimist?
Autoři: Navrátil, René
Vedoucí práce/školitel: Murgaš, Jaromír
Oponent: Podhajský, Jiří
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4839
Klíčová slova: Schopenhauer;pesimismus;rezignace;odevzdanost;pozitivní aspekt
Klíčová slova v dalším jazyce: Schopenhauer;pessimistic;resignation;positive aspect
Abstrakt: Cílem práce je upozornit na Schopenhauerovy myšlenky, které mohou být interpretovány nikoliv v negativním smyslu; tato práce se v nich pokouší nalézt pozitivní aspekty. Vedle toho polemizuje s obecně přijímaným názorem, že pesimismus je myšlením, které vede k rezignaci a odevzdanosti. Namísto takového chápání toto pojednání chce poukázat na pozitivní aspekty pesimistické filosofie.
Abstrakt v dalším jazyce: The objective of this work is to point out Schopenhauer´s ideas which could be interpreted in a way which allows to consider them not in a strict pessimistic meaning; in fact, to find out whether some of them contain any positive aspects. Besides that, this work also dispute the common perception that pessimism must somehow necessarily issue in behaviors of resignation and withdrawal. Instead of that the work emphasizes positive aspects of the pessimistic philosophy.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Navratil BP_final verze.pdfPlný text práce551,58 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Navratil Rene_Murgas Jaromir.rtfPosudek vedoucího práce1,47 MBRTFZobrazit/otevřít
Navratil Rene_Podhajsky Jiri.rtfPosudek oponenta práce1,47 MBRTFZobrazit/otevřít
Navratil_Rene.pdfPrůběh obhajoby práce408,25 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4839

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.