Title: Historiografie renesanční filosofie: od Burckhardta po současnost
Other Titles: Historiography of Renaissance Philosophy: from Burckhardt to the present
Authors: Kozáková, Vladimíra
Advisor: Černá, Jana
Referee: Blahutková, Daniela
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4849
Keywords: Optimismus;individualismus;lidská svoboda;důstojnost člověka;pesimismus;strach a zbabělost;přeceňování hříchu;pocit bezmocnosti;nejistota;pověry.
Keywords in different language: Optimism;individualism;human freedom;human dignity;pessimism;fear and cowardice;revaluation of sin;the feeling of helplessness;insecurity;superstition.
Abstract: Tato práce je komparací dvou odlišných pohledů na renesanční období. Jsou to optimistický přístup Burckhardtův a pesimistický přístup Delumeauův. Snažila jsem se upozornit na skutečnost, že se podobná hlediska mohou jevit různá, pokud jsou prezentována odlišnými pohledy obou historiografů. Zároveň práce poukazuje na to, že se tyto dvě koncepce navzájem doplňují, což přispívá k lepšímu pochopení pojmu renesance jako takové.
Abstract in different language: This work is a comparison of two different views of the Renaissance period. They are optimistic and pessimistic approach Burckhardt and Delumeau access . I tried to draw attention to the fact that such a view may appear different when different views are presented both historian . At the same time work points out that these two concepts are complementary , which contributes to a better understanding of the concept of the Renaissance itself.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Historiografie renesancni filosofie od Burckhardta po souc_.pdfPlný text práce357,49 kBAdobe PDFView/Open
Kozakova Vladimira_Cerna Jana.docxPosudek vedoucího práce93,27 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Kozakova Vladimira_Blahutkova Daniela.rtfPosudek oponenta práce1,46 MBRTFView/Open
Kozakova_Vladimira.pdfPrůběh obhajoby práce435,19 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4849

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.