Název: Neverbální komunikace
Další názvy: Nonverbal communication
Autoři: Cinková, Ivona
Vedoucí práce/školitel: Koutecký, Ivan
Oponent: Hanzelínová, Lada
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4853
Klíčová slova: neverbální komunikace;interkulturní komunikace;kultura;kulturní rozdíly;kulturní šok;gestika;mimika;konflikt
Klíčová slova v dalším jazyce: nonverbal communication;intercultural comunication;culture;cultural differences;culture shock;gesticulation;expression;conflict
Abstrakt: Bakalářská práce se zaměřuje na analýzu neverbální komunika. Jelikož je téma velice obsáhlé, jsou v práci zmíněny pouze gesta a mimika. První kapitola se zabývá neverbální komunikací obecně. Další kapitola se zaměřuje na interkulturní komunikaci. Další, v pořadí již třetí, kapitola je věnována signálům těla, kde jsou uvedeny jednotlivé typy signálů. Následující kapitola se zabývá charakteristikou gestikulace, která je zprvu nastíněna v obecné rovině a poté v rovině interkulturní, kde jsou uvedeny základní gesta se zaměřením právě na kulturní rozdíly. Ve stejném duchu se nese i poslední kapitola zabývající se mimikou, kde je nejprve věnována pozornost jejímu rozčlenění a v závěru je opět provedena analýza s uvedením jednotlivých příkladů.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis focuses on the analysis of nonverbal communication. Given the broad topic, it discusses two aspects of nonverbal communication, namely gestures and facial expressions. At first, these topics are discussed in general, and then they are interpreted from an intercultural point of view. The first chapter focuses on nonverbal communication. The second chapter focuses on intercultural communication. The third chapter deals with an analysis of body signals. The different types of body signals are listed. The fourth chapter describes the characteristics of gestures. This topic is at first discussed in general and then followed by an interpretation from an intercultural point of view. Basic gestures are described and compared, taking into consideration cultural differences. The final chapter focuses on facial expressions and their categorization. This work is concluded with an analysis of facial expressions supported by specific examples.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BAKALARSKA PRACE.pdfPlný text práce2,06 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Cinkova Ivona_Koutecky Ivan.docPosudek vedoucího práce60 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Cinkova Ivona_Hanzelinova Lada.docPosudek oponenta práce1,69 MBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Cinkova_Ivona.pdfPrůběh obhajoby práce374,14 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4853

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.