Title: Konstantin Veliký a křesťanství
Other Titles: Constantine the Great and Christianity
Authors: Svidenská, Barbora
Advisor: Neupauer, Eduard
Referee: Demjančuková, Dagmar
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4858
Keywords: Konstantin I. Veliký;pronásledování křesťanů;misijní činnost apoštolů;tetrarchie;církevní spory;založení Konstantinopole
Keywords in different language: Constantine I the Great;persecution of christians;missionary activity of apostles;tetrarchy;religious disputes;foundation of Constantinople
Abstract: Práce nejprve mapuje průběh pronásledování křesťanů na území Římské říše od počátku křesťanství až po 4. století. Poté se zaměřuje na postavu císaře Konstantina Velikého, kdy nejprve popisuje jeho postup k moci a posléze i jeho způsob vlády a jednotlivé reformy. V závěru práce dochází ke kompilaci jejích předešlých částí, kdy je kladen důraz na spojení postavy císaře Konstantina se křesťanstvím.
Abstract in different language: This thesis at first maps the progress of the persecution of Christians in the Roman Empire since the beginning of Christianity until the 4th century. Than it focuses on the figure of the emperor Constantine the Great. First it describes his approach to power and later his form of governing and reforms. In conclusion of this thesis there is a compilation of its previous parts, where the is the emphasis on connection of the character of the Emperor Constantine with Christianity.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska_prace_Svidenska.pdfPlný text práce816,39 kBAdobe PDFView/Open
Svidenska Barbora_Neupauer Eduard.docPosudek vedoucího práce59,5 kBMicrosoft WordView/Open
Svidenska Barbora_Demjancukova Dagmar.docPosudek oponenta práce48 kBMicrosoft WordView/Open
Svidenska_Barbora.pdfPrůběh obhajoby práce360,29 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4858

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.