Název: Konstantin Veliký a křesťanství
Další názvy: Constantine the Great and Christianity
Autoři: Svidenská, Barbora
Vedoucí práce/školitel: Neupauer, Eduard
Oponent: Demjančuková, Dagmar
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4858
Klíčová slova: Konstantin I. Veliký;pronásledování křesťanů;misijní činnost apoštolů;tetrarchie;církevní spory;založení Konstantinopole
Klíčová slova v dalším jazyce: Constantine I the Great;persecution of christians;missionary activity of apostles;tetrarchy;religious disputes;foundation of Constantinople
Abstrakt: Práce nejprve mapuje průběh pronásledování křesťanů na území Římské říše od počátku křesťanství až po 4. století. Poté se zaměřuje na postavu císaře Konstantina Velikého, kdy nejprve popisuje jeho postup k moci a posléze i jeho způsob vlády a jednotlivé reformy. V závěru práce dochází ke kompilaci jejích předešlých částí, kdy je kladen důraz na spojení postavy císaře Konstantina se křesťanstvím.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis at first maps the progress of the persecution of Christians in the Roman Empire since the beginning of Christianity until the 4th century. Than it focuses on the figure of the emperor Constantine the Great. First it describes his approach to power and later his form of governing and reforms. In conclusion of this thesis there is a compilation of its previous parts, where the is the emphasis on connection of the character of the Emperor Constantine with Christianity.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska_prace_Svidenska.pdfPlný text práce816,39 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Svidenska Barbora_Neupauer Eduard.docPosudek vedoucího práce59,5 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Svidenska Barbora_Demjancukova Dagmar.docPosudek oponenta práce48 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Svidenska_Barbora.pdfPrůběh obhajoby práce360,29 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4858

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.