Title: Sourozenecké konstelace a životní plán
Other Titles: Sibling constellations and life plan
Authors: Kabourková, Vendula
Advisor: Veverková, Lada
Referee: Murgaš, Jaromír
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4864
Keywords: sourozenecká konstelace;sourozenectví;prvorozený;prostřední;jedináčkové;benjamínkové;dvojčata
Keywords in different language: sibling constellation;sibling;firstborn;middle-born;only child;youngest member;twins
Abstract: Práce se zabývá sourozeneckými konstelacemi, které mají vliv na osobnostní charakteristiku, determinaci člověka a jeho životní plán. Podstatná část práce se věnuje popisu všech typů sourozeneckých pozic. Práce vychází z koncepce Alfreda Adlera a jeho pojetí prvorozených, prostředních, jedináčků a benjamínků. Jako zvláštní případ sourozenecké konstelace byla uvedena dvojčata.
Abstract in different language: The work deals with siblings constellations, which have an impact on personality characteristics, determination of man and his life plan. A substantial part is devoted to a description of all types of sibling positions. The work is based on the concept of Alfred Adler and his conception of firstborn, middle-born, youngest member and an only child. As a special case of sibling constellation was launched twins.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace Kabourkova.pdfPlný text práce299,76 kBAdobe PDFView/Open
Kabourkova Karolina_Veverkova Lada.rtfPosudek vedoucího práce1,47 MBRTFView/Open
Kabourkova Vendula_Murgas Jaromir.rtfPosudek oponenta práce1,47 MBRTFView/Open
Kabourkova_Vendula.pdfPrůběh obhajoby práce431,33 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4864

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.