Název: Problematika eutanazie v dnešní společnosti
Další názvy: The Aspect of Euthanasia in Philosophical and Historical Context
Autoři: Grollová, Helena
Vedoucí práce/školitel: Kratochvíl, Miloš
Oponent: Baumruck, Josef
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4866
Klíčová slova: eutanázie;dobrá smrt;umírání;smrt;sebevražda;hospicová péče;paliativní péče
Klíčová slova v dalším jazyce: euthanasia;good death;dying;death;suicide;hospice care;palliative care
Abstrakt: Tato práce se zabývá přiblížením a objasněním pojmu eutanazie, pod nímž se skrývá mnoho obsahově odlišných významů podmíněných kulturně i historicky a jejichž nepřesná interpretace či záměna přináší v dnešních diskuzích problémy. Součástí práce je též seznámení s historickým vývojem pohledu na umírání a smrt, neboť tyto fenomény jsou nedílnou částí daného tématu. Hlavní část práce přibližuje a analyzuje názory filosofů na eutanazii jako koncept "dobré smrti" v jejích rozmanitých podobách v historii a to od antiky až do 19. století. V závěru práce je přiblížena současná situace a představeny alternativy eutanazie v jejím dnešním pojetí, jimiž jsou hospicová a paliativní péče.
Abstrakt v dalším jazyce: In this bachelor work, there is clarified and described the very concept of euthanasia, which could have many meanings completely different culturally and historically and their inaccurate interpretations bring in many debate issues. One part of the work is an introduction of the historical evolution of opinions on dying and death, as these phenomena are an integral part of the topic. The main part of the work is comprised of an approach and analysis of the views of philosophers on euthanasia as the concept of "good death" in history from ancient times until the 19th century.In the conclusion, attention is focused on the present situation of euthanasia, there are presented the alternatives to euthanasia, which could be hospice and palliative care.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP.pdfPlný text práce723,48 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Grollova Helena_Kratochvil Milos.rtfPosudek vedoucího práce1,47 MBRTFZobrazit/otevřít
Grollova Helena_Baumruck Josef.rtfPosudek oponenta práce1,47 MBRTFZobrazit/otevřít
Grollova_Helena.pdfPrůběh obhajoby práce477,35 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4866

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.