Title: Komparace stoické a epikúrejské etiky
Other Titles: Comparison of the stoic and epicurean ethics
Authors: Tišlová, Lenka
Advisor: Kratochvíl, Miloš
Referee: Kočandrle, Radim
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4867
Keywords: stoicismus;epikureismus;etika;cíl života;bůh;smrt;svoboda;osud
Keywords in different language: stoicism;epicureanism;ethics;purpose of life;god;death;freedom;destiny
Abstract: Tato bakalářská práce si klade za cíl porovnat etiku jako nejdůležitější součást filosofických škol helénismu - stoicismu a epikureismu. Jsou porovnány cíle života, překážky dosažení cíle, pohled na bohy, smrt, svoboda a osud.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with the ethics of the two most influential philosophical schools of the period of Hellenism - the Stoics and the Epicureans. The following categories will be compared: purpose of life, barriers in reaching of the purpose of life, conception of gods, death, freedom and destiny.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP.pdfPlný text práce453,15 kBAdobe PDFView/Open
Tislova Lenka_Kratochvil Milos.rtfPosudek vedoucího práce1,47 MBRTFView/Open
Tislova Lenka_Kocandrle Radim.rtfPosudek oponenta práce1,46 MBRTFView/Open
Tislova_Lenka.pdfPrůběh obhajoby práce370,86 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4867

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.