Název: Komparace stoické a epikúrejské etiky
Další názvy: Comparison of the stoic and epicurean ethics
Autoři: Tišlová, Lenka
Vedoucí práce/školitel: Kratochvíl, Miloš
Oponent: Kočandrle, Radim
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4867
Klíčová slova: stoicismus;epikureismus;etika;cíl života;bůh;smrt;svoboda;osud
Klíčová slova v dalším jazyce: stoicism;epicureanism;ethics;purpose of life;god;death;freedom;destiny
Abstrakt: Tato bakalářská práce si klade za cíl porovnat etiku jako nejdůležitější součást filosofických škol helénismu - stoicismu a epikureismu. Jsou porovnány cíle života, překážky dosažení cíle, pohled na bohy, smrt, svoboda a osud.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis deals with the ethics of the two most influential philosophical schools of the period of Hellenism - the Stoics and the Epicureans. The following categories will be compared: purpose of life, barriers in reaching of the purpose of life, conception of gods, death, freedom and destiny.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP.pdfPlný text práce453,15 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Tislova Lenka_Kratochvil Milos.rtfPosudek vedoucího práce1,47 MBRTFZobrazit/otevřít
Tislova Lenka_Kocandrle Radim.rtfPosudek oponenta práce1,46 MBRTFZobrazit/otevřít
Tislova_Lenka.pdfPrůběh obhajoby práce370,86 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4867

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.