Title: Filozofie Anaximandra z Mílétu o vzniku světa a života
Other Titles: Anaximander of Miletus: his philosophy about the origin of world and life
Authors: Petrle, Pavel
Advisor: Kočandrle, Radim
Referee: Dostálová, Ludmila
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4870
Keywords: Anaximandros;apeiron;arché;kosmogonie;zoogonie;antropogonie;fragmenty;Mílétos;předsokratici;filosofie
Keywords in different language: Anaximandros;apeiron;arché;cosmogony;zoogony;anthropogony;fragments;Mílétos;presocratics;philosophy
Abstract: Anaximandros z Mílétu vyslovil myšlenky ohledně metafyziky, kosmogonie a zoogonie. Jako arché mu bylo přiřazeno apeiron, ale jeho nauka se setkala s mnoha dezinterpretacemi, včetně peripatetické kategorizace. Nedostatek dochovaných textů nám neumožňuje vytvořit ucelený náhled na tuto problematiku.
Abstract in different language: Anaximander of Miletus told thoughts about metaphysics, cosmogony and zoogony. As an arché, apeiron was awarded him. But his thoughts were misinterpreted many times. Among these misinterpretations was categorization. There is only a few Anaximander´s texts that were preserved. Because of that it isn´t possible to make a complex view of this topic.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Filozofie Anaximandra z Miletu o vzniku sveta a zivota.pdfPlný text práce819,3 kBAdobe PDFView/Open
Petrle Pavel_Kocandrle Radim.rtfPosudek vedoucího práce1,46 MBRTFView/Open
Petrle Pavel_Dostalova Ludmila.rtfPosudek oponenta práce1,79 MBRTFView/Open
Petrle_Pavel.pdfPrůběh obhajoby práce268,27 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4870

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.