Title: Metternich a Karlovarské dekrety
Other Titles: Metternich and the Carlsbad Decrees
Authors: Talhoferová, Michaela
Advisor: Šedivý, Miroslav
Referee: Roztočilová, Jana
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4872
Keywords: Karlovarské dekrety;habsburská monarchie;Klemens Wenzel Nepomuk Lothar von Metternich;Německý spolek;Vídeňský kongres;ústavy;revoluce
Keywords in different language: Carlsbad decrees;Austrian monarchy;Klemens Wenzel Nepomuk Lothar von Metternich;German alliance;Congress of Vienna;constitutions;revolutions
Abstract: Obsahem předkládané bakalářské práce je analýza příčin, průběhu a důsledků konference v Karlových Varech z roku 1819 a vysvětlení geneze, obsahu a významu dokumentu, který byl na této konferenci podepsán: Karlovarských dekretů. Téma je zpracováno v širších souvislostech Metternichovy německé politiky po vídeňském kongresu, německého nacionalismu a politické situace v Německém spolku. Díky Karlovarským dekretům Rakousko dokázalo spolu s Pruskem získat ve spolku politickou převahu. Zákony Metternichovi na jistou dobu pomohly v udržení statu quo a habsburská monarchie v čele s císařem se mohla po tuto dobu cítit bezpečně. Zákony vypracované na karlovarské konferenci platily na území Německého spolku s podporou států tzv. Svaté aliance a Velké Británie až do březnové revoluce v roce 1848.
Abstract in different language: The content of this thesis will is the analysis of causes, development and consequences of 1819 Carlsbad Conference and explanation of genesis, content and meaning of the document signed during this conference: the Carlsbad Decrees. The topic will is processed in broader context of Metternich's German politics after the Congress of Vienna, German Nationalism and political situation in German Confederation. Austria and Prussia gained political dominance because of the Carlsbad Decrees. Metternich's Laws helped continuousness of status quo for some time and Habsburg Monarchy with the Emperor was safe. Laws established on the Carlsbad Conference applied on the territory of German Confederation with the support of states of Holy Alliance and Great Britain until the revolution in March in 1848.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Metternich a karlovarske dekrety format World.pdfPlný text práce814,63 kBAdobe PDFView/Open
Talhoferova Michaela_Sedivy Miroslav.rtfPosudek vedoucího práce13,97 kBRTFView/Open
Talhoferova Michaela_Roztocilova Jana.pdfPosudek oponenta práce68,85 kBAdobe PDFView/Open
Talhoferova_Michaela.pdfPrůběh obhajoby práce320,3 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4872

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.