Title: Oslavy Jana Amose Komenského v roce 1892
Other Titles: Jan Amos Komensky´s festivals in 1892
Authors: Lavičková, Pavla
Advisor: Šima, Karel
Referee: Švajgrová, Kamila
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4878
Keywords: Jan Ámos Komenský;oslava;výstavy;comenianismus
Keywords in different language: John Amos Comenius;celebration;expositions;comenianism
Abstract: Cílem bakalářské práce je popis oslav Jana Amose Komenského, které se konaly kolem 28. března 1892 v našich a také v nějakých cizích zemích. Na začátku je hovořeno o jeho životě, významu, comenianismu, moderním komeniologickém bádání a zde jsou také představeny jeho muzea, památníky a pamětní síně. Druhá část práce se skládá z dobového kontextu oslav a ve třetí části je popsána organizace, podoba a průběh samotných oslav.
Abstract in different language: The aim of this thesis is to describe the celebrations of John Amos Comenius, which took place around the 28th March 1892 in our and also some foreign countries. At the beginning we discuss his life, importance, comenianism, modern comenianistic research and also there are introduced his museums, monuments and memorial halls. The second part consists of the comtenporary of the celebrations and the third part refers to the organization, form and conduct of the celebrations themselves.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace.pdfPlný text práce889,91 kBAdobe PDFView/Open
Lavickova Pavla_Sima Karel.docPosudek vedoucího práce65,5 kBMicrosoft WordView/Open
Lavickova Pavla_Svajgrova Kamila.rtfPosudek oponenta práce1,47 MBRTFView/Open
Lavickova_Pavla.pdfPrůběh obhajoby práce268,89 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4878

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.