Název: Oslavy Jana Amose Komenského v roce 1892
Další názvy: Jan Amos Komensky´s festivals in 1892
Autoři: Lavičková, Pavla
Vedoucí práce/školitel: Šima, Karel
Oponent: Švajgrová, Kamila
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4878
Klíčová slova: Jan Ámos Komenský;oslava;výstavy;comenianismus
Klíčová slova v dalším jazyce: John Amos Comenius;celebration;expositions;comenianism
Abstrakt: Cílem bakalářské práce je popis oslav Jana Amose Komenského, které se konaly kolem 28. března 1892 v našich a také v nějakých cizích zemích. Na začátku je hovořeno o jeho životě, významu, comenianismu, moderním komeniologickém bádání a zde jsou také představeny jeho muzea, památníky a pamětní síně. Druhá část práce se skládá z dobového kontextu oslav a ve třetí části je popsána organizace, podoba a průběh samotných oslav.
Abstrakt v dalším jazyce: The aim of this thesis is to describe the celebrations of John Amos Comenius, which took place around the 28th March 1892 in our and also some foreign countries. At the beginning we discuss his life, importance, comenianism, modern comenianistic research and also there are introduced his museums, monuments and memorial halls. The second part consists of the comtenporary of the celebrations and the third part refers to the organization, form and conduct of the celebrations themselves.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace.pdfPlný text práce889,91 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Lavickova Pavla_Sima Karel.docPosudek vedoucího práce65,5 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Lavickova Pavla_Svajgrova Kamila.rtfPosudek oponenta práce1,47 MBRTFZobrazit/otevřít
Lavickova_Pavla.pdfPrůběh obhajoby práce268,89 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4878

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.