Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorLouda Tomáš, JUDr. CSc.
dc.contributor.authorBryxová, Erika
dc.contributor.refereeKostadinovová Ilona, Bc. et Mgr.
dc.date.accepted2022-5-23
dc.date.accessioned2022-06-20T22:10:39Z-
dc.date.available2020-3-29
dc.date.available2022-06-20T22:10:39Z-
dc.date.issued2022
dc.date.submitted2021-3-31
dc.identifier85240
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/48784-
dc.description.abstractTéma práce je zaměřeno na problematiku střídavé péče o nezletilého z pohledu orgánů sociálně právní ochrany dětí. Jedná se o velmi důležitou součást lidského života, do které se v mnoha ohledech promítá česká i unijní legislativa.cs
dc.format79
dc.language.isocs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plzni
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení
dc.subjectúprava péče o dítěcs
dc.subjectrodinacs
dc.subjectrodičovstvícs
dc.subjectochrana práv dětícs
dc.subjectstřídavá péčecs
dc.subjectfunkce rodinycs
dc.subjectprávní úprava práv dětícs
dc.subjectsociálně-právní ochrana dětícs
dc.subjectlegislativa česká i mezinárodnícs
dc.subjectčinnost orgánů sociálně-právní ochrany dětícs
dc.subjectprincipy sociálně právní ochrany dětícs
dc.subjectspolupráce orgánů státní správa a orgánu sociálně-právní ochrany dětícs
dc.subjectministerstvo práce a sociálních věcícs
dc.subjectsociálně-právní ochrana ve vztahu k ciziněcs
dc.subjectporučnictvícs
dc.subjectopatrovnictvícs
dc.subjectústavní péčecs
dc.subjectpravomoci a kompetence obecních úřadůcs
dc.subjectnáležitosti řízení v péči o dítěcs
dc.subjectjednotlivé typy a možnosti péče o nezletiléhocs
dc.subjectzájmy dětícs
dc.subjectmediacecs
dc.subjectrozhodování soudnícs
dc.subjectprávní ochrana dětí ve vztahu k ciziněcs
dc.subjectapod.cs
dc.titleStřídavá péče o nezletilého z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětícs
dc.title.alternativeAlternating care of a minor from the point of view of the Authority for Social and Legal Protection of Childrenen
dc.typediplomová práce
dc.thesis.degree-nameMgr.
dc.thesis.degree-levelNavazující
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta právnická
dc.thesis.degree-programVeřejná správa
dc.description.resultObhájeno
dc.description.abstract-translatedThe topic of the work is focused on the issue of alternating care for minors from the perspective of social and legal protection of children. It is a very important part of human life, in which Czech and EU legislation is reflected in many respects.en
dc.subject.translatedregulation of child careen
dc.subject.translatedfamilyen
dc.subject.translatedparenthooden
dc.subject.translatedprotection of children's rightsen
dc.subject.translatedalternating careen
dc.subject.translatedfamily functionsen
dc.subject.translatedlegal regulation of children's rightsen
dc.subject.translatedsocial and legal protection of childrenen
dc.subject.translatedczech and international legislationen
dc.subject.translatedactivities of social and legal protection of childrenen
dc.subject.translatedprinciples of social and legal protection of childrenen
dc.subject.translatedcooperation bodies of state administration and body of social and legal protection of childrenen
dc.subject.translatedministry of labor and social affairsen
dc.subject.translatedsocial and legal protection in relation to foreign countriesen
dc.subject.translatedguardianshipen
dc.subject.translatedguardianshipen
dc.subject.translatedinstitutional careen
dc.subject.translatedpowers and competences of municipal authoritiesen
dc.subject.translatedessentials of childcare proceedingsen
dc.subject.translatedindividual types and possibilities care for a minoren
dc.subject.translatedinterests of childrenen
dc.subject.translatedmediationen
dc.subject.translatedcourt decisionsen
dc.subject.translatedlegal protection of children in relation to a foreign countryen
dc.subject.translatedetc.en
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KSR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace Erika Hnizdilova.pdfPlný text práce1,5 MBAdobe PDFView/Open
Bryxova - posudek OP.pdfPosudek oponenta práce1,13 MBAdobe PDFView/Open
Bryxova -posudek VP.pdfPosudek vedoucího práce652,3 kBAdobe PDFView/Open
Bryxova - protokol DP.pdfPrůběh obhajoby práce268,75 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/48784

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.