Název: Euroskepticismus a nově vzniklá euroskeptická frakce v Evropském parlamentu
Další názvy: Euroscepticism and the newly formed Eurosceptic fraction in the European Parlament
Autoři: Gajdušek, Marek
Vedoucí práce/školitel: Cabada, Ladislav
Oponent: Profant, Martin
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4879
Klíčová slova: Evropská unie;Evropský parlament;euroskepticismus;měkký euroskepticismus;tvrdý euroskepticismus;Skupina evropských konzervativců a reformistů;Občanská demokratická strana;právo;Konzervativní strana
Klíčová slova v dalším jazyce: European union;European parliament;euroscepticism;soft euroscepticism;hard euroscepticism;Group of european conservatives and reformists;Civic democratic party;law;Conservative party
Abstrakt: Práce je zaměřena na téma euroskepticismu v Evropském parlamentu. Je zde představeno několik známých typologií euroskepticismu. V rámci tohoto zaměření se práce v poslední kapitole soustředí na nově vzniklou politickou skupinu, která nese znaky euroskepticismu aplikované typologie. Tato politická skupina nese název Evropští konzevativci a reformisté.
Abstrakt v dalším jazyce: The work is focused on the topic of Euroscepticism in the European Parliament. There are presented several known typology of Euroscepticism. Within this scope of work in the last chapter focuses on the the newly formed political group that has the designation of Euroscepticism applied to typology. This political group called the European Conservatives and Reformists.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Eurospeticismus a nove vznilka euroskepticka frakce v EP ( bakalarska prace Marek Gajdusek ).pdfPlný text práce571,43 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Gajdusek Marek_Cabada Ladislav.docxPosudek vedoucího práce13,15 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
Gajdusek Marek_Profant Martin.rtfPosudek oponenta práce1,46 MBRTFZobrazit/otevřít
Gajdusek_Marek.pdfPrůběh obhajoby práce306,04 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4879

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.