Title: Vliv parametrů svařování při produktivním svařování deformačních prvků automobilu
Other Titles: Influence of welding parameters during productive welding of deformation elements of a car
Authors: Kepka, Jiří
Advisor: Bricín David, Ing. Ph.D.
Referee: Němeček Stanislav, Doc. Ing. Ph.D.
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/48861
Keywords: metody svařování;gmaw;robotické svařování;parametry;normy;svarové spoje.
Keywords in different language: welding methods;gmaw;robotic welding;parameters;standards;welded joints.
Abstract: Bakalářská práce obsahuje charakteristiku svařovacích metod v automobilovém průmyslu, jednotlivé svařovací parametry ovlivňující kvalitu svaru a jejich vývoj se zaměřením na nalezení ideálních hodnot. Nalezené hodnoty budou použity při výrobě destruktivních prvků automobilu ve firmě Shape corp.
Abstract in different language: The bachelor thesis contains the characteristics of welding methods in the automotive industry, individual welding parameters affecting the quality of the weld and their development with a focus on finding ideal values. The determined values will be used in the production of destructive elements of the car in the company Shape corp.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace.pdfPlný text práce2,77 MBAdobe PDFView/Open
PosudekOponentaSTAG.pdfPosudek oponenta práce53,01 kBAdobe PDFView/Open
PosudekVedoucihoSTAG.pdfPosudek vedoucího práce49,88 kBAdobe PDFView/Open
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdfPrůběh obhajoby práce31,8 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/48861

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.