Title: Vliv polohy komponenty při procesu tisku technologií DMLS na kvalitu a mechanické vlastnosti
Other Titles: Influence of component position during DMLS printing process on quality and mechanical properties
Authors: Procházka, Jan
Advisor: Zetková Ivana, Ing. Ph.D.
Referee: Kalvoda Zdeněk, Ing.
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/48868
Keywords: 3d tisk;kovová aditivní výroba;kovový 3d tisk
Keywords in different language: additive manufactoring;3d printing;metal 3d printing
Abstract: Tato práce se zabývá vlivem polohy na tiskové platformě na výslednou kvalitu a mechanické vlastnosti komponenty, která je vyráběná technologií DMLS. V teoretické části práce je popsána aditivní výroba, technologie DMLS a uvedena analýza současného stavu, především technologických aspektů, které mají vliv na výsledné vlastnosti tištěných dílů. V praktické části jsou pak popsány 4 experimenty a na nich je demonstrováno, jak významný vliv má umístění dílů na jejich výsledné mechanické vlastnosti a povrchovou kvalitu.
Abstract in different language: This work deals with the influence of the position of the component in the DMLS printing process on the quality and mechanical properties. The theoretical part of the work describes the additive production and DMLS technology, then there is an analysis of the current state of technological aspects that affect the resulting properties. In the practical part, 4 experiments are performed, in these experiments it is found out what effect of position in DMLS technology has on the resulting mechanical properties and quality.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_PROCHAZKA_Jan.pdfPlný text práce2,17 MBAdobe PDFView/Open
PosudekOponentaSTAG.pdfPosudek oponenta práce53,81 kBAdobe PDFView/Open
PosudekVedoucihoSTAG.pdfPosudek vedoucího práce50,38 kBAdobe PDFView/Open
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdfPrůběh obhajoby práce32,47 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/48868

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.